Keek op de Week…

Door Bert van Ravenhorst op 10 september 2018

Er zijn uitdagingen genoeg…

De week van…
Bert van Ravenhorst…

Bij de verkiezingen op 21 maart won de Partij van de Arbeid een zetel in Brielle en kwam daarmee op twee zetels. Een mooi resultaat en tegen de trend in. Het werd nog mooier toen we werden uitgenodigd om mee te doen in de nieuwe coalitie. Met de nieuwe lokale partij Inwonersbelang Gemeente Brielle (IBGB) en de VVD zit de PvdA nu in het college. Vanaf 15 mei ben ik daardoor vrij onverwacht de kersverse wethouder voor de Partij van de Arbeid in Brielle. Als portefeuille heb ik het sociaal domein (met uitzondering van onderwijs), sport en het museum van de Tachtigjarige Oorlog. Een mooi pakket waar ik erg blij mee ben en ook een pakket passend bij de ambities van de PvdA in Brielle!

Het sociaal beleid in Brielle staat er goed voor. Traditioneel vinden gemeenteraad en college dit belangrijk. Toch zijn er uitdagingen genoeg. Zo is de arbeidsmarkt krap. Dit betekent dat extra inspanningen nodig zijn om voor mensen die werk zoeken een baan te vinden die bij hen past. De vergrijzing laat zich steeds sterker voelen. Dat maakt extra aandacht nodig voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, aanpassingen in de fysieke omgeving en voor ouderen en hun omgeving die te maken krijgen met dementie. Ook zal de aandacht voor een gezonde leefstijl toenemen. De discussie over rookvrije buitenruimten laat dat zien. Samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten willen we initiatieven nemen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Daar hoort ook het stimuleren van sporten bij.

Het is een opsteker dat we als PvdA op Voorne-Putten weer volop meedoen in de colleges. Zo kunnen we de komende jaren samen extra stappen zetten om het sociaal beleid te versterken. Ik zie veel ambitie en dat stimuleert om er tegenaan te gaan. De sociaaldemocratie is volop aanwezig op Voorne-Putten!

Bert van Ravenhorst

Bert van Ravenhorst

   

Meer over Bert van Ravenhorst