Door op 7 oktober 2015

Keek op de Week – 5 oktober…

Inzet van Buurtbemiddeling in onze gemeente Hellevoetsluis. Wat is dat eigenlijk? Sinds 2009 kunnen alle bewoners van Hellevoetsluis terecht bij buurtbemiddeling en door de jaren heen wordt het met succes toegepast…

De week van…
Mevlüt Köse…

De doelstelling van Buurtbemiddeling is in hoofdlijnen het:

  • Verminderen van woonoverlast.
  • Voorkomen van escalatie.
  • Herstellen van de onderlinge communicatie.
  • Respect bevorderen naar beide partijen.
  • En het verbeteren van de samenhang en betrokkenheid in de wijk of buurt.

Buurtpreventie 500
Als vrijwillig ambtenaar van politie in mijn vorig district heb ik het wel meegemaakt tijdens mijn surveillance in enkele buurten/wijken van Rotterdam-West, de dagelijkse overlastklachten van bewoners die dicht op elkaar wonen.Denk dan aan te harde muziek, overlast van kinderen of huisdieren, jongerenoverlast, rommel rond de woning, parkeeroverlast enz. enz. die leiden tot ruzies met de buren. Ik nam dan de tijd om net zo lang te ‘graven’ in een conflict tot alles was uitgesproken wat mensen dwars zat.

Attentie buurtpreventieSinds 2009 kunnen alle bewoners van Hellevoetsluis bij buurtbemiddeling terecht en door de jaren heen wordt het met succes toegepast, maar zien we het wel veranderen. De maatschappij wordt ‘harder’. De mensen spreken elkaar minder gemakkelijk aan en verdragen steeds minder van elkaar (het zogenaamde ‘korte lontje’). Ontstaat er bij de bewoners een ergernis of conflict dan melden ze zich over het algemeen bij de desbetreffende instanties (woningbouwcorporatie, de politie of de gemeente). Vervolgens worden de mensen doorverwezen naar buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling kan helpen bij het zoeken naar een oplossing doordat je buren met elkaar in gesprek brengt. In een vroeg stadium van de ruzie wordt de buurtbemiddeling ingeschakeld, zo voorkom je de escalatie van conflicten tussen buren. Als een zaak niet of niet tijdig opgepakt wordt, dan kan lichte woonoverlast al uitgroeien tot zware woonoverlast.

Om het conflict of een geschil op te lossen bij niet al te ernstige problemen is de eerste stap met de buren praten. Getrainde vrijwilligers van het project Buurtbemiddeling gaan aan de slag zodra beide buren willen meewerken. De bemiddelaar luistert naar het verhaal van beide partijen, geeft geen oordeel en blijft neutraal. Dus komt er ook geen uitslag wie ‘gelijk’ heeft. De bemiddelaar gaat in overleg met de buren, zodat zij samen een oplossing kunnen vinden voor hun conflict. Vaak zorgt het herstel van de communicatie voor een (hernieuwde) goede verstandhouding met elkaar en is het resultaat een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Na een paar weken neemt de bemiddelaar weer contact op met de partijen en bespreekt of het plan werkt.

Onze buurt 250De bewoners krijgen meer begrip voor buurtgenoten met andere leefpatronen en achtergronden. Doordat je investeert in Buurtbemiddeling krijg je een sterkere sociale samenhang. Zo voorkomen beide partijen het bewandelen van strafrechtelijk en civielrechtelijke procedures en daarmee vermindert de werklast van politie, justitie en woningcorporaties. Je vergroot de veiligheid, de leefbaarheid en de sociale samenhang in een wijk of buurt. Tevens draagt buurtbemiddeling bij aan de zelfredzaamheid van buurtbewoners.

Binnenkort heb ik als commissielid een afspraak met een van de vrijwilligers en de projectleider van Buurtbemiddeling en -preventie voor een kennismakingsgesprek.

In mijn volgende ‘Keek op de Week’ zal ik hierop terugkomen.