Door Hennie Wiersma op 5 juli 2016

Keek op de Week – 5 juli

Brexits, AZC’s en een Zomernota: de Keek op de Week van Hennie Wiersma.

BrexitHet was me een weekje wel: Brexit en daarna een broedermoord, waardoor het leiderschap in Groot-Brittannië gaat ontaarden in een heftige verkiezingsstrijd. Of zal het dan toch niet zo hard van stapel gaan met de afsplitsing uit de EU? Welke strijd staat de PvdA te wachten na het hilarische liedje van Samson zelf. Of sluipt door de grap toch de waarheid en zal onze partij zonder wisseling van de wacht helemaal geen partij van betekenis meer kunnen zijn? Gaat het om de mensen of om de idealen die je hebt?

Met het oog op de verkiezingen, leidt het tot nerveus wapengekletter, ook te horen in Hellevoetsluis, wanneer het gaat om het AZC. Ook hier vliegen de termen als referendum heen en weer. En is dit nu werkelijk een goed democratisch middel nu, als je de reacties bekijkt, zelfs de Britten spijt hebben van hun besluit? Besturen is moeilijk en het is gemakkelijk roepen, wanneer je aan de zijlijn staat. Voor mij is het simpel: “De wereld is van ons allemaal”.

Gelukkig leven we in een democratie en zijn we gekozen in de gemeenteraad. En dat is aanpakken: de jaarrekening 2015 en Zomernota zijn afgelopen week behandeld. De Zomernota loopt vooruit op de begroting 2017 en geeft een richting aan van wensen, die het college heeft. Daarin kunnen uiteraard ook suggesties van de partijen meegenomen worden. Het is een spel van de getallen. Ik citeer hierbij de openingswoorden van onze fractievoorzitter Henk Joosten:

“Volgens een jarenlange traditie heeft ook de jaarrekening van afgelopen jaar weer structureel een incidenteel overschot van enkele miljoenen en wordt ons weer een zomernota gepresenteerd met een fors tekort dat nog verder vergroot is door de uitkomsten van de meicirculaire. Vervolgens wordt ook dit jaar weer volstaan met het aangeven van een tekort zonder met afdoende oplossingen te komen.  Het heffen van precariorechten op kabels en leidingen van nutsbedrijven zou extra inkomsten kunnen genereren. Maar hoe zeker is dat en kan dat tijdig worden ingevoerd??” (* Minister Plasterk is bezig met een wetwijziging, waardoor dit niet mogelijk is)” Henk vroeg daarom aan het college een uitleg over de mogelijkheden om de inkomsten op een structureel hoger peil te brengen voor de aanstaande begrotingsbehandeling.  Nieuw is de precario op terrassen, waar we niet op tegen zijn. Hieraan wordt toch ook vanuit de gemeente flink geïnvesteerd: bij evenementen, maar ook het onderhoud.

GeldEen zomernota met vele wensen maar nog lang geen dekking en dat leverde aan het eind van de discussie over de Zomernota, nog een pijnlijke situatie op. Het is al jaren een goed gebruik, om de Zomernota ter kennisgeving aan te nemen. Echter nu stonden er, ook in het raadsvoorstel en raadsbesluit, om vooruitlopend nog voor 2016, 3 kredieten beschikbaar te stellen. Een lesje ook voor de raadsleden, om niet alles vanzelfsprekend aan te nemen en aan de andere kant ook een vraag om duidelijker structuur van aan de raad geadresseerde besluiten. Dan kun je je er ook veel beter op voorbereiden. En die voorbereiding vraag heel wat: vele uren hebben we ons over de Zomernota gebogen, vele technische vragen gesteld. Tijdens de raad zijn de accenten gelegd:

–          Wanneer komt nu eindelijk de aanpak werkgelegenheid? Toegezegd is nu voor de begroting dit najaar: we wachten hier al bijna 2 jaar op en hebben vanuit onze fractie naast het Plan van de Arbeid, vele suggesties aangegeven.

–          Wanneer wordt het Kindpakket uitgevoerd? Ook dit blijft achter, terwijl een motie is aangenomen. Daarom had onze fractie een motie opgesteld om een pas in te voeren voor de minima, die ruimere mogelijkheden geeft en het gebruik van het sport- en cultuurfonds kan stimuleren. Dit wordt zoals dat heet “onderbenut”, mensen weten de weg niet te vinden, heel jammer. Het college gaf aan met een notitie minimabeleid te komen, waar zowel het Kindpakket als andere oplossingen aan de orde komen. De motie hebben we daarom aangehouden. Wij zijn alert of de punten in de voorstellen terug gaan komen.

–          Dat geldt ook voor ons idee van een ‘Hellevoetse City Shuttle: hiervoor eveneens een motie voorbereid, die we aangehouden hebben. De wethouder gaf aan, de dag ervoor met een ondernemer in gesprek te zijn geweest, met bijna dezelfde inhoud. Alsof er een microfoontje onder zijn bureau had gelegen. Onze fractie was daar verheugd over, want hoewel er ook vanuit vrijwilligers een idee gevormd is, liepen alle initiatieven los van elkaar. Voor onze fractie is het immers belangrijk, dat het Cultuurhuis bereikbaar blijft en goed bezocht gaat worden, ook door de ouderen rondom Voornesteijn en het winkelcentrum. Daarnaast kan het een uitstekende toeristische attractie zijn. Nu wachten we de voortgang af, wat toegezegd is door de wethouder.

KustEn het raadswerk is niet het enige wat mij bezighoudt, maar wel heel erg boeit. Zaken verbinden waar mogelijk, daarin heb ik misschien wel te veel ideeën. Zo’n idee is wel weer uitgegroeid in een mooi evenement: Adventure on Wheels, een sportieve activiteit voor mensen met een handicap. Maar heel goed te combineren met mobiele mensen. Afgelopen zaterdag weer een heerlijke dag, die smaakt naar meer. Om zelf gistermiddag als vrijwilliger een grote groep ambtenaren te mogen rondleiden in de prachtige duinen van Rockanje. Ook een voorrecht om in de natuur te zijn en dit met elkaar te delen. Laten we er zuinig op zijn en ben je ook al Baywatcher? Meld je aan bij beschermdekust.nl. Kies voor een mooi open kustlandschap, waar we allemaal kunnen wandelen omdat het openbaar is, voordat er overal een hek omheen staat en huizen worden gebouwd. https://beschermdekust.nl/

Wij wonen hier heerlijk, dat is waarmee ik besluit, geniet ervan en wil je een wandeling, bel gerust. Maar natuurlijk ook voor zaken, die we op de agenda van de raad kunnen zetten. Wij gaan ermee aan de slag.