Door Hennie Wiersma op 3 mei 2014

Keek op de Week – 3 mei 2014…

Een nieuw begin, een nieuwe fractie en heeeel veel nieuwe dingen, dat is wat bij mij opkomt bij het schrijven van deze Keek op de Week. Korte lijnen naar de kiezers en bewoners is wat wij graag willen. Laat ons uw vragen en suggesties weten: de PvdA Hellevoetsluis is er voor de bewoners van Hellevoetsluis!


De week van…

Hennie Wiersma…

Teleurstelling omdat we maar met drie zetels in de Hellevoetse raad zijn gekomen. Wat een werk is er de afgelopen maanden verzet, wekelijks op de Struytse Hoeck, heel veel deur aan deur met bewoners gesproken, veel positieve reacties en dan zo’n uitslag. Later toch weer een beetje blij omdat we het, gezien de landelijke trend, best goed gedaan hebben in Hellevoetsluis.

Nu zullen we met alle kracht moeten laten zien wat we waard zijn. Met mensen die met twee benen in de dagelijkse praktijk staan. Veel kennis opgezogen: voorlichting vanuit griffie en de diensten, een voorbereidende en eerste gemeenteraad.

Fort Haerlem 250 breedWe zijn al snel geconfronteerd met moeilijke vraagstukken zoals: Kickersbloem 3, toestemming geven voor verbouwingen binnen het gemeentehuis en ook het aannemen vanBrug Hellevoetsluis 250 breed de nieuwe beleidsnota voor toerisme en recreatie. We hebben extra aandacht gevraagd voor de brugtijden (die gelukkig aangepast zijn), veilige fietspaden en het voorgenomen en weer afgevoerde plan voor een plek voor jongeren rond Fort Haerlem.

Wat echter deze weken centraal heeft gestaan is het vormen van een coalitie. IBH, CDA en VVD zijn het met elkaar eens. Opnieuw even slikken: Henk Joosten heeft duidelijk aangegeven dat een wethouder van buiten Hellevoetsluis voor een partij die Inwonersbelang pretendeert te zijn, niet geloofwaardig is. Dat gaat niet om de persoon zelf, maar om het principe. Dat de functie loco-burgemeester bovendien hieraan gekoppeld is, is de volgende “verrassing”.

Positief is dat we als fractie konden reageren op het coalitiedocument. Echt inhoudelijk zou te ver gaan, maar toch hebben we een aantal speerpunten kunnen noemen die ook opgenomen zijn. Social return on investment (mensen aannemen die op dit moment uitkeringsgerechtigd zijn binnen alle plannen betrekken die de gemeente gaat aanbesteden) is daar een goed voorbeeld van. Dat naast goede zorg, onderwijs en welzijn ook arbeid en participatie centraal zullen blijven staan in alle facetten, staat vast.

Logo PvdAKorte lijnen naar de kiezers en bewoners is wat wij graag willen. Ook, of eigenlijk juist, als het gaat om dagelijkse dingen in je omgeving of buurt. Maak hiervan gebruik, voed ons met suggesties, lees mee en werk mee: de Partij van de Arbeid in Hellevoetsluis is er voor de Hellevoetse inwoners!