Door Agnes Oosterboer op 3 april 2017

Keek op de Week – 3 april…

Ik schijn in een sociaal zwakke buurt te wonen, dat hoorde ik een paar jaar geleden toen er een onderzoek gedaan was in onze wijk i.v.m. school de Wateringe die weg zou moeten van dit college. Maar deze sociaal zwakkere buurt is gewoon een heel gezellige buurt om in te wonen!!!

De week van…
Agnes Oosterboer…

Er leek weinig samenhorigheid te zijn en ook hadden de mensen geen ontmoetingsplek. Er is toen bedacht een pilot te starten in de oude (niet meer in gebruik zijnde) peuterspeelzaal, er moest een buurtkamer komen. Dit alles ondersteunt door PUSH, DOCK en SBO die er, zeker in het begin, heel hard aan hebben getrokken.

Medio november zijn we bij elkaar gekomen voor een info avond, op die avond is er een groep vrijwilligers ontstaan die de pilot ‘Onze Buurtkamer’ tot een succes gaan maken.

Een leeg klaslokaal, een gymzaal en een mooie hal, dat is wat wij dachten beschikbaar te hebben als Buurtkamer.

We gingen brainstormen, wat willen wij graag in de wijk enz. enz.

Maar eerst moest de boel gezellig gemaakt worden, er moest inrichting komen dus… er werd flink geshopt. We hebben een nieuwjaarsborrel gehouden en ook heeft de gemeente onze ruimte gebruikt om de definitieve buurtaanpak kenbaar te maken.

27 februari konden we dan echt van start met ons programma, dat klinkt heel gemakkelijk maar dat was het zeker niet want, iedere activiteit moet wel begeleid worden, een van onze vrijwilligers moet de deur komen openen en natuurlijk is er ook een flinke administratie die bijgehouden moet worden.

Kortom zo simpel als dat we dachten dat het was, bleek het niet te zijn…

Want we hebben wel vrijwilligers, maar om echt een goed en groot programma te kunnen aanbieden heb je heel veel vrijwilligers nodig. Die liggen niet voor het oprapen, maar we blijven optimistisch en hebben nu ook best een leuk programma.

We zouden graag meer willen doen, helaas bleken wij niet “zomaar” de gymzaal te mogen gebruiken want de gymzaal is “opeens” van sportfondsen die hem verhuurt. De gymzaal wordt nu gebruikt door de gebruikers die eerst in de kooistee zaten.

Dat was een mededeling die best hard aan kwam bij ons, want we hadden inmiddels al wat activiteiten verzonnen voor in de gymzaal.

De communicatie met de gemeente loopt tot nu toe via drie professionele organisaties, en geeft ons niet echt het gevoel dat wij ook partner zijn in dit verhaal, dit terwijl WIJ het doen en het om ONS gaat. Alles gaat wat mij betreft via te veel kanalen en te veel bureaus.

Dingen worden, zoals gewoonlijk, door de regelgeving en alles daaromheen onmogelijk gemaakt, en men geeft ons zeker niet het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt.

We hebben inmiddels een leuk programma zoals o.a. iedere woensdagmiddag knutselen voor kinderen, elke dinsdagavond klaverjassen en darten en op maandag- en vrijdagochtend koffieochtend.

Een keer in de maand komt op vrijdagochtend de wijkverpleegkundige bij ons voor haar spreekuur, SBO houdt op dinsdagochtend spreekuur en binnenkort komt ook onze wijkagent Arwin spreekuur bij ons houden.

De laatste vrijdag avond van de maand hebben we een kinderdisco.

Dit alles loopt best al goed, wij als vrijwilligers (15 ongeveer in totaal) leren elkaar steeds beter kennen en het wordt dus steeds gezelliger.

Kortom, kom gerust eens kijken bij ons, de koffie staat altijd klaar.

En woont u in de Bloemen en Plantenbuurt (of in Noordwest) en wilt u ons komen helpen als vrijwilliger of heeft u een leuk idee voor een activiteit! Stuur ons een mailtje buurtkameronsmidden@gmail.com

Deze sociaal zwakkere buurt is gewoon een hele gezellige buurt om te wonen, waar nog sociale controle is, waar leuke mensen wonen én waar we van deze pilot een groot succes gaan maken.