Door Hennie Wiersma op 29 mei 2014

Keek op de Week – 29 mei 2014…

Signalen uit de samenleving worden ook door de PvdA opgepakt en landelijk krijgen we zelfs complimenten over onze website: die kan onze webmaster in haar zak steken!

 

 

De week van…
Hennie Wiersma…

Regelingen blijken niet altijd heel genuanceerd, zoals bijvoorbeeld de korting die mensen krijgen wanneer zij bij hun kinderen in huis gaan wonen als gevolg van een ernstige beperking, de zogenaamde Mantelzorgboete. Ik ben er blij mee dat Staatssecretaris Jette Klijnsma hierop terug gekomen is maar het kan nog beter.

In Hellevoetsluis loop ik steeds vaker tegen vragen aan die aangeven dat het schipperen is. Niet naar het ziekenhuis kunnen gaan voor noodzakelijke controles omdat het toegewezen budget voor 2014 al opgesoupeerd is. Vrijwilligers die met kinderen met een beperking meefietsen, omdat het vervoer is afgeschaft. Maatjes die worden gezocht om te helpen met huishoudelijk werk in huis wanneer je ernstig ziek bent. Oplossingen worden steeds gezocht, veel mensen helpen elkaar. Toch is de behoefte aan een onafhankelijke adviseur op dit gebied groot. Wat is wel en wat is niet een taak voor de gemeente of juist voor de samenleving? Iedereen moet hierin alert blijven en meedenken.

Den Kouwen Noort

Den Kouwen Noort

De commissie Wonen, Werken en Recreatie heeft wat dat betreft weer andere verantwoordelijkheden. We hebben gevraagd of de inhoud van de brief van de Belangenorganisatie “Den Kouwen Noort” juist was wat betreft de uitbreiding van vergunningen bandenopslag. Hierop komt nog een antwoord.

N.a.v. het jaarverslag Huishoudelijk afval om wordt de raad betrokken bij het nieuwe beleid wat dit jaar opgesteld gaat worden. Daarin zullen we aandacht schenken aan kwesties zoals illegaal dumpen.Voorts ligt er een aanvraag bij de Provincie voor subsidie, die van belang is om een extra brug over het Kanaal te kunnen aanleggen wanneer Kickersbloem 3 gerealiseerd gaat worden. Een ontheffing is aangevraagd door het college.  Dat zijn lopende zaken en komen bij het bestemmingsplan weer terug.

Wat betreft de Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap willen wij als PvdA graag de rol van de wethouder weten in dit geheel, welke visie voor Hellevoetsluis heeft hij en waarom worden de gemeenteraden pas achteraf bij het gepresenteerde model betrokken. Ook hierin heeft de wethouder toegezegd om de Hellevoetse gemeenteraad vooraf bij de invulling van de inhoud te zullen raadplegen.

Dat is belangrijk want Hellevoetsluis, onze Stad aan het water, waar veel mensen uit de Randstad zijn komen wonen, juist vanwege de mooie natuur en recreatie. Tegelijkertijd vormt dit een spanningsveld: het een mag niet ten koste gaan van het ander. Daarin moeten we vooral de kansen zien: het kan ook werkgelegenheid opleveren. En dan schept deze samenwerking mogelijkheden wanneer we ervoor zorgen dat Hellevoetsluis op de agenda komt en blijft staan.

Daar gaan we voor: een Hellevoetsluis waar je fijn kunt wonen, werken en recreëren, met zorg voor elkaar.