Keek op de Week – Patricia – 29 juli

Door Patricia Feelders-Heijndijk op 30 juli 2018

De week van…
Patricia Feelders-Heijndijk

Wat een tropische week, met een officiële hittegolf en diverse warmterecords die sneuvelden! Ondanks de hitte en het zomerreces zijn er nog altijd politieke zaken die spelen in Brielle.

Allereerst zag ik een aankondiging over het omgekeerd inzamelen: De aanbesteding voor het plaatsen van de ondergrondse containers, het leveren van de nieuwe containers e.d. is gegund aan een leverancier. Navraag bij de wethouder levert op dat de uitrol gaat plaatsvinden na de zomer, waarbij inwoners tijdig en duidelijk geïnformeerd zullen worden.

Daarnaast nog wat informatie over andere zaken vanuit de commissie Grondgebied.
• Asbestinventarisatie: Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. De gemeente Brielle heeft een inventarisatie laten doen hoeveel daken het betreft. In de commissie van augustus horen we hoe groot het ‘probleem’ in de gemeente Brielle is.
• Project Oude Goote: De gemeente heeft een projectleider aangesteld die nu verdere stappen onderneemt om dit project te gaan concretiseren. De bedoeling is om 550 woningen te bouwen, waarvan in ieder geval 25% sociaal. Er zal aardgasloos gebouwd gaan worden.
• Project Christinalaan Zwartewaal: De gemeente Brielle wil graag consensus bereiken met alle stakeholders over haar voorkeursscenario (scenario 2 – Het Dorpshart, klik hier voor meer informatie.). Daarom is de projectleider opnieuw gesprekken aangegaan met alle betrokkenen.

Nog een fijne zomervakantie toegewenst verder!

Patricia

Patricia Feelders-Heijndijk

Patricia Feelders-Heijndijk

Meer over Patricia Feelders-Heijndijk