Door Hennie Wiersma op 27 november 2015

Keek op de Week – 27 november…

Wat een energieke week was het: veel ouders, die zich zorgen maken over de sluiting van hun school de Wateringe en twee avonden daarover wilden meepraten en graag geïnformeerd werden door onze fractie.

De week van…
Hennie Wiersma…

Een energieke PvdA week!
Laten zien aan de politiek dat het een hele verkeerde beslissing is, een school uit een wijk weg halen   met als alternatief een plek, die alleen maar bereikt kan worden door het oversteken van een drukke verkeersader: de Rijksstraatweg.

Onze fractie is een er groot voorstander van om de school te handhaven. In de 1ste plaats maak je een wijk niet alleen voor de huidige, maar ook voor toekomstige bewoners onaantrekkelijk. Wanneer je niet voor een speciaal soort onderwijs kiest, wil je graag dat je kind in de buurt op school gaat. Het maakt vaak de doorslag om in een bepaalde wijk een huis te kopen of te huren. Daarnaast betekent een school een vast ontmoetingspunt: gesprekken tussen ouders leveren vaak vriendschappen op.

Met een blik op de toekomst, de grootschalige renovatie van de flats rond de Parnassialaan en wellicht nieuwe woningen in het plan Boomgaard, cijfer je eigenlijk een wijk weg door een van de belangrijkste voorzieningen daar te sluiten.

Waarom zou het college voor deze wijk niet kunnen kiezen voor een combinatie van twee scholen? De Wateringe staat immers heel goed aangeschreven en ouders die hun kinderen bijvoorbeeld naar een Montessorischool brengen zijn over heel Hellevoetsluis verspreid.

In de commissie zag je deze week een omslag in denken ontstaan. De gebouwen van de scholen, daar gaat immers de gemeente over?

OudenhoornWaar kun je wel en niet over beslissen, zoals de raadselachtige financiële eisen die Nisserwaard aan Hellevoetsluis stelt om Oudenhoorn als het ware  ”te kopen”.  Met een prijskaartje eraan waar Hellevoetsluis zelf aan ten onder zou gaan. Kiezersbedrog, dat hoor ik van mensen die zich nauwelijks met de politiek willen bemoeien en zelfs het stemmen aan de wilgen willen hangen. En dat is precies de reden waarom de fractievoorzitters van alle partijen dit bij de Provincie zullen aankaarten.

Roos 125x125Dit zijn spannende zaken, waarin de PvdA van zich laat horen en ook in de commissie WWR waar het plan voor de Rijksstraatweg o.a. op de agenda stond. Er moet daar heel veel gebeuren en de gemeente heeft zijn best gedaan om goede plannen te maken. De vragen vanuit onze fractie hebben  zich op een aantal van die knelpunten gericht: is het werkelijk onmogelijk om een rotonde te maken op de hoek Hoonaartstraat, faciliteiten om te laden en te lossen, maar bovenal: raadpleeg ook onafhankelijke verkeersdeskundigen en psychologen of de oplossingen de best gekozenen zijn. Vooral de Nelson Mandelalaan, die nog steeds niet geopend is, vanwege een verkeerde inschatting van de verkeersveiligheid is daar een voorbeeld van.

Onze fractie vindt het daarom belangrijk om ook scholen te betrekken bij het inspraaktraject. Maar daarnaast ook om hen voorlichting te geven over de verschillende verkeerssituaties, omdat kinderen ook zelf als deelnemer op een veilige manier zich zouden moeten gedragen. En zo is de cirkel weer rond, van een school, die mogelijk uit een wijk verdwijnt en juist die gevaarlijke Rijksstraatweg als hindernis moeten nemen. Op zich is er vertrouwen dat die weg, met de ingrepen, veiliger zal worden.

Om te spreken over veiligheid in het algemeen. Een leven wereldwijd met vele onzekerheden. Waakzaam zijn en je toch niet laten belemmeren om te gaan en staan waar je wilt. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend meer, laten we daarom goed blijven samenwerken, want dat is de kracht en de energie die wij hebben.