Door Hennie Wiersma op 25 maart 2017

Keek op de Week – 25 maart…

Een project dat is uitgevoerd is heel mooi geworden: een netjes geasfalteerd fietspad, nieuwe prullenbakken op de Binnendijk en een prachtige nieuwe brug over de Ebstroom, waarop meneer de Beer, een actieve bewoner graag poseerde!

 

De week van…
Hennie Wiersma…

Eindelijk cijfers binnengekregen hoe het gemeentebestuur van Hellevoetsluis omgaat met de aanbesteding op het gebied van social return. Dat betekent eigen mensen aan het werk helpen die hier in Hellevoetsluis van een uitkering moeten rondkomen. Een speerpunt van de PvdA-fractie in Hellevoetsluis en belangrijk onderdeel van het regionale Plan van de Arbeid, dat alweer enkele jaren geleden aan de gemeente gepresenteerd is.

Waarom de vraag om deze cijfers? Bij de ingekomen stukken aan de raad stonden de stukken van de Economische Monitor. Dit is een jaarlijks onderzoek, in opdracht van de gemeenten op Voorne Putten, hoe het gaat met onze economie. En was vorig jaar het Economisch Profiel een belangrijk agendapunt, nu bestond de kans, dat de resultaten van dit onderzoek niet eens werden besproken. Daarop heeft onze fractie een belegstukje geschreven (zie bijlage) om de belangrijkste uitkomsten te bespreken en vooral: wat het college denkt hieraan te doen. Want helaas zijn de resultaten voor Hellevoetsluis niet heel positief, vergeleken de opgaande lijn die er landelijk is. Onze kaartenbak blijft vol staan met mensen zonder werk. Werk is bestaanszekerheid voor de toekomst, mensen zullen in deze mooie stad blijven wonen en trekken niet weg. Onze voorzieningen zoals scholen, blijven daarmee eveneens gezond. Daarom terug naar de cijfers, want hoewel zelfs in het beleidsprogramma van het college “social return” belangrijk is, zijn de resultaten tot nu toe bedroevend. Onderstaand mijn vraag:
ln voorbereiding voor de komende Cie WWR wil ik vragen hoeveel bedrijven of organisaties bij het aanbesteden gevraagd is om social return toe te passen in de verschillende werkvelden en hoeveel mensen daadwerkelijk uit het bestand van uitkeringsgerechtigden in Hellevoetsluis ingezet zijn, hetzij voor werk, hetzij voor een stage?

Hierop is het volgende antwoord ontvangen:

Binnen onze organisatie is de verantwoordelijkheid met betrekking tot Social Return (SR) (nog) niet centraal belegd.
Diverse medewerkers zijn vanuit betrokkenheid in met SR bezig.
In het centraal gecoördineerde inkoopproces gestuurd op de afweging mogelijke inbedding Social Return; sinds half 2016 wordt ter voorbereiding van aanbestedingen (boven de €25.0000) gewerkt met zogeheten inkoopactieplannen. Bij het tot stand komen van de inkoopactieplannen wordt er o.m. een afweging gemaakt over het al dan niet inzetten van Social Return.

Van de 24 inkoopactieplannen die tot nu toe tot stand zijn gekomen is er in 2 gevallen positief geoordeeld over de inzet van Social Return en in 19 gevallen afgezien van het inzetten van Social Return.
In de resterende 3 gevallen is de status Social Return onbekend.

Vanuit het werkgeversteam komt naar voren dat er in 2016 bij 5 verschillende bedrijven 19 kandidaten zijn geplaatst (betaalde baan).

Een ronduit teleurstellend resultaat. Mede het gevolg, omdat de gemeente nog steeds geen duidelijk beleid heeft uitgestippeld. Er is geen samenwerking tussen de afdelingen, zodat ook de mogelijkheden niet optimaal benut worden. En mensen letterlijk in de bak blijven staan. Een voorzichtig begin, met de productie van een nota over jeugdwerkeloosheid, maar aan de inzet van ouderen is nog helemaal niet toegekomen. Of mensen met een beperking. Bij de aanbesteding aan de ondernemers, blijkt het ook niet door de gemeente gevraagd te zijn. Terwijl deze dit wel degelijk in andere steden gewend zijn en daar ook op inzetten. Dat weet ik, omdat ik sommige uitvoerders van het werk, die komen uit Middelharnis, Beesd, Rotterdam benaderd heb of bij het maken van hun offerte dit gevraagd is. Het gaat wel ver voor een raadslid om zo controlerend bezig te moeten zijn. En dat is ook niet te doen: we moeten kunnen vertrouwen op de toezeggingen die ons worden gedaan. En daarom de afgelopen tijd van belangrijke moties is afgezien. Tot mijn grote spijt, want die stok achter de deur is echt hard nodig.
Want we zijn een Partij van de Arbeid, zo voel ik dat ook en wil mij daarvoor ook hard maken.

Voor een eerlijk loon, kansen geven om te leren en jonge mensen en mensen met een beperking een plek geven. Blij ben ik met het initiatief van de Scholingswinkel van het Albedacollege, waardoor jongeren hun startkwalificatie kunnen behalen. Gesteund door oudere vrijwillige mentoren. Maar ook die willen dolgraag weer echt aan het werk: zonder die baan steeds minder vooruitzichten en mogelijkheden, een autootje dat toch de deur uit moet en het afglijden naar armoede. Te veel mensen in Hellevoetsluis zitten in deze situatie van laag, tot zeer hoogopgeleid.

Spijtig, dat het beleid van de afgelopen jaren wel de overheidstekorten aanmerkelijk hebben verminderd, maar veel banen daardoor ook verdwenen zijn. De grote nederlaag die we hebben geleden, heeft daar alles mee te maken. Meewarig worden we nu bekeken, omdat we wel bekend staan als harde werkers. En dat zal ook het vertrouwen van mensen in de toekomst moeten opleveren. Lokaal hier in Hellevoetsluis zal dat een pittige opdracht zijn. Waarbij ik zo dicht mogelijk bij de mensen wil staan en hun wensen of problemen voor het voetlicht wil brengen. Hopen dat de financiële ruimte die er nu is, werkelijk ook werkgelegenheid zal scheppen

Een project dat is uitgevoerd is heel mooi geworden: een netjes geasfalteerd fietspad, nieuwe prullenbakken op de Binnendijk en een prachtige nieuwe brug over de Ebstroom, waarop meneer de Beer, een actieve bewoner graag poseerde!