Door Henk Tamboer op 30 juni 2015

Keek op de Week: 25 juni 2015

De Keek op de Week van Henk Tamboer, over Griekse zeep, een Labbekakker, banken, Oudenhoorn, een nieuwe burgemeester, problemen bij decentralisaties, zeecontainers en Kickersbloemen.

griekenlandEr gebeurt veel deze week om commentaar op te geven. De Griekse soap lijkt maar niet tot een einde te komen, maar de belangen die ermee zijn gemoeid zijn dan ook immens. Ik zie ook geen eenvoudige uitweg maar ik heb te doen met de eenvoudige Griek, die geen kant op kan.

De werkgeversvoorzitter meende te moeten uithalen naar uitkeringstrekkers en trok zijn opmerkingen een dag later weer in. Op een of andere manier geeft het wel inzicht in hoe rechts Nederland tegen sommige problemen aankijkt. Dat het ook de uitkeringstrekkers zijn die te lijden hebben onder de banken-graaicultuur waardoor de belastingbetaler moest opdraaien om deze meest kapitalistische bolwerken te redden schijnt niet tot de dikhuiden door te dringen. Ik heb daarom grote twijfels of we banken wel opnieuw aan de markt moeten overlaten. Steeds weer blijkt een land het beste gediend te zijn met een sterke overheid. Een staatsbank misstaat daarbij niet.

OudenhoornDichter bij huis speelt de kwestie Oudenhoorn. De fusie van voormalig Bernisse met Spijkenisse was aan Bernisser kant vooral ingegeven door het idee dat deze gemeente zelf over te weinig financiën beschikte om zelfstandig door te gaan. Wat schetst mijn verbazing dan dat het argument van de gemeente Nisserwaard dat zij om financiële redenen Oudenhoorn niet kan missen. Hoe stonden de financiën van voormalig Spijkenisse er dan voor? Ik ken de berekeningen niet, maar het is toch niet zo dat Oudenhoorn afstaan een aderlating van ruim één miljoen euro’s aan inkomsten betekent? Hoeft er dan niets meer aan Oudenhoorn uitgegeven te worden. Er wordt nu gepraat met Hellevoetsluis maar gezien de recent verschenen Zomernota moeten daar ook geen structurele middelen van verwacht te worden.
[Toevoeging van uw webmaster: op het moment van publicatie van deze Keek had onze fractie het voornemen geuit om in de a.s. Raad een motie in te dienen met oproep aan de colleges om de wens van de Oudenhoornaren te honoreren en een onafhankelijke derde de financiële gevolgen hiervan te laten vaststellen.]

Voor Hellevoetsluis werd bekend dat Milène Junius door de gemeenteraad is voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Voor mij is ze een onbeschreven blad en ik hoop dat het straks zal klikken met haar. Ze kan meteen aan de slag met de samenwerking tussen de gemeenten op Voorne. Zeker nu in principe besloten is, dat de ambtelijke organisaties van de drie gemeenten min of meer gaan fuseren, ligt het voor de hand dat een gemeentelijke fusie nadrukkelijker in beeld gaat komen.
Tevens zou ze zich kunnen gaan inzetten om de voorspelde krimp van het inwoneraantal op Voorne om te buigen. Vandaag werd in de pers vermeld, dat Goeree-Overflakkee door gericht beleid er in is geslaagd de weg naar boven weer in te zetten.
Voor Voorne is dat ook zeer wenselijk anders dreigt er een toekomst die er weinig rooskleurig uitziet met vertrekkende jeugd en afnemende voorzieningen.

De PvdA fractie heeft afgelopen weken een aantal werkbezoeken afgelegd. Hierbij stond voorop dat wij inzicht willen krijgen hoe in deze omgeving de decentralisatie van de zorg (de 3D operatie) in de praktijk verloopt. In de publiciteit wordt hier weinig over gemeld, terwijl de landelijke media dagelijks problemen publiceren. Is Hellevoetsluis dan een witte raaf?
Logo ombudsteam 300 pixelsUit de ervaringen van het PvdA-ombudsteam kregen wij andere signalen. Ook hier blijken onduidelijkheden, vertragingen en het sturen van kastje naar de muur voor te komen. Bij individuele gevallen kan wel en wordt ook geholpen, maar het systeem moet gaan kloppen. Een dergelijke mega operatie zal altijd wat wrijving veroorzaken, maar het is de laatste kans om de problemen die er in de zorg altijd al waren voorgoed te verhelpen. Het bleek ons algauw dat vele professionals er zeer druk mee bezig zijn en ook resultaten boeken, maar dat vele regelingen en regeltjes elkaar nog wel eens vaak in de weg zitten.
Wij zullen vanuit de gemeenteraad ons College zoveel als mogelijk volgen en waar nodig corrigeren. Dergelijke werkbezoeken bieden hiertoe veel nuttige informatie.

containerAfgelopen week speelde in de politiek ook bandenopslag in zeecontainers langs de Ravenseweg. Niemand is hier blij mee en het is ontstaan als tijdelijke oplossing voor een snel uitbreidende ondernemer en zo is het ook afgesproken. Een definitieve oplossing komt wanneer het bedrijf op het nieuwe Kickersbloem 3 verder kan bouwen. Mooi is het niet en enkele bewoners hebben er dan ook tegen geprotesteerd. Het protest richtte zich vooral tegen de verleende vergunning. Hierop bepaalde de rechter dat de verleende vergunning was gebaseerd op onjuistheden en werd nietig verklaard. Het bedrijf vroeg vervolgens om een nieuwe vergunning, want de rechter heeft niet besloten dat de opslag op zich diende te verdwijnen. Hoewel het ieders bedoeling is en was hier een tijdelijke regeling van te maken, zit de wet nu zo in elkaar, dat alleen een permanente vergunning kan worden verleend en dat is het College ook voornemens te doen. Nu zit iedereen met het onbehagelijke gevoel, dat daarmee wel eens de weg zou kunnen openstaan voor iedereen om opslag in zeecontainers mogelijk te maken, wat niemand wil.
Aan de gemeenteraad is het nu een manier te verzinnen om een dergelijke ontwikkeling te voorkomen. We zijn benieuwd want dit kan niet de bedoeling zijn.