Door Henk Tamboer op 2 november 2013

Keek op de Week – 2 november…

Veel schade deze week bij de storm die ons land teisterde. Storm werd ook verwacht op onze ledenvergadering maar, hoewel alles altijd beter kan, viel die storm gelukkig mee. Verder is er verbazing over de besluitvorming rond het bestemmingsplan Kickersbloem III.

 

De week van…
Henk Tamboer…

StormachtigVeel schade deze week bij de storm die ons land teisterde. Op mijn balkon dat op de 10e verdieping ligt, voelde ik duidelijk dat het hele gebouw heen en weer bewoog. Zelfs een flatgebouw is dus in zekere mate flexibel. Dat weet je natuurlijk wel maar de eerste keer is het best wel beangstigend, zeker in combinatie met het gebulder van de storm om het gebouw.

Zelf heb ik geen schade, maar sommige medebewoners kregen lekkage waar ze het nooit gehad hebben. Omdat het dit keer ging om een oostelijke windrichting die eigenlijk nooit voorkomt en inspectie van het dak geen gebreken te zien gaf moet minutieus gekeken worden hoe het mogelijk is dat het door de muren/betimmeringen komt, waar op het eerste gezicht niets te zien is.

Anky van Grunsven en BonfireIk bleek ook zeer getroffen te zijn door het bericht dat het paard Bonfire van Anki van Grunsven is overleden. Als succespaard dat op twee Olympische spelen de historische hegemonie van Duitsland  doorbrak is het net of je een goede vriend verliest. Meestal maakt het overlijdensbericht van een dier toch niet zoveel los bij mij.

Storm verwachtte ik ook op de ledenvergadering van de PvdA afdelingsvergadering  waar het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst werden vastgesteld. Iedere vier jaar is dit het moment waarop velen teleurgesteld zijn over de positie die hen is toegedacht  en blijkt  tijdens de vergadering dat er soms  zeer verschillend tegen kandidaten wordt aangekeken. Hoewel alles altijd beter kan, viel het mij dit keer alles mee. Het proces lijkt wel op het opstellen van een voetbalelftal met meer dan elf selectiespelers. Hoezeer de coach ook reservespelers probeert te motiveren, zodra ze de bespreking verlaten denken deze altijd  “het zal wel, maar voorlopig sta ik er wel naast”.

Logo PvdAHet resultaat is toch weer een lijst met goede kandidaten en een zeer ambitieus verkiezingsprogramma dat de moeite waard is om je voor in te zetten.

Verbaasd ben ik over de besluitvorming rond het bestemmingsplan Kickersbloem III. Afgezien van de grootte, voor mij kan de geplande omvang van ongeveer 90 ha gerust gehalveerd worden, belijdt iedere raadsfractie de grote urgentie om dit plan te realiseren. Het is dan ook hemeltergend om te zien hoe er met de besluitvorming wordt omgesprongen. Een besluit over een MER  rapportage is maandenlang uitgesteld. Strikt juridisch schijnt het niet te hoeven maar de krampachtigheid, maar het is een grensgeval. Bouwplannen roepen altijd weerstand op in de directe omgeving en industrieterreinen nog wat meer.

De ontwikkelaars beweren dat ze al dikke pakken onderzoeken hebben liggen, om te onderbouwen dat een MER niet nodig is maar gezien heb ik die nooit. Ook de raad van de buurgemeente Bernisse dringt  aan op een MER wegens ongerustheid van haar burgers. Aangezien ik een transparante overheid voorsta denk ik dat een MER onder deze omstandigheden zeer verstandig is. De rapportage is openbaar en geeft een goed zicht op wat er staat te gebeuren. Men had veel tijd kunnen winnen indien hier meteen hierop had ingezet en er gelijk mee was begonnen in plaats van al die losse studies.

Nu de raad ten langen leste besloten heeft dat het niet hoeft kun je er gif op innemen, dat dit besluit op zich weer tot de nodige beroepsprocedures bij de rechter zal leiden met naar mijn mening een reële kans dat een rechter het alsnog zal opleggen juist omdat het grensgeval betreft. Verder vind ik het bedenkelijk dat de raad besloten heeft om bij de vestiging van de zwaardere industrieën zelf betrokken wil blijven. Zeker wanneer er in de toekomst weer eens verkiezingen voor de deur staan zie ik al een politiek drama voor me waar bedrijven echt niet op zitten te wachten. Ook betwijfel ik of in voorkomende gevallen genoeg kennis in huis is om dan goede besluiten te nemen om het op te nemen tegenover populisme om kiezers te plezieren.

Hartelbrug

Hartelbrug

Knullig was afgelopen week ook een persbericht van de gemeente waarin vertraging  van de werkzaamheden aan de Hartelbrug in Spijkenisse ten gevolge van het stuk waaien van een werktent werd veroordeeld. Vooral omdat al direct na het gebeuren door de aannemer werd verklaard dat dit geen gevolgen voor de oplevering zou hebben. Ik had liever zoveel inzet gezien toen duidelijk werd dat de provincie het werk niet in de zomer zou laten uitvoeren maar in de herfst om ’s zomers enkele  zeilboten in de pleziervaart te bedienen. Dit weegt toch niet op tegen de urenlange files in de herfst op de weg?