Door Hennie Wiersma op 19 september 2014

Keek op de Week – 19 september

Wat is belangrijker: de gebeurtenissen in de wereld, de landelijke politiek of juist wat je dichtbij meemaakt, in je eigen buurt?

 

 


De week van…

Hennie Wiersma…

Rolstoel 220x170 blauwHet wereldnieuws raakt mij diep, maar mijn weken worden bepaald door vooral dat laatste: met een groep enthousiaste mensen een mooi rapport gemaakt over de rolstoeltoegankelijkheid van winkelcentrum de Struytse Hoeck. Het was fijn, dat het positief ontvangen is door zowel het college als de winkeliersvereniging.

Tegelijkertijd is de betrokkenheid van de mensen de manier waarop je ook wilt werken aan een participatiesamenleving. Niet alleen over iets klagen, maar ook laten zien hoe het anders kan, de schouders eronder zetten. Het heeft een dubbel effect, want actief betrokken worden en gehoord worden geeft ook het gevoel, dat er over en weer respect voor elkaar is.

Werpt nieuwe vragen op over de Vesting, de markt en andere winkelcentra. De kunst is wel: waar landt de vraag en wordt er ook iets mee gedaan? Wordt ons land bestuurd door arrogante mensen die niet luisteren? Daar kan ik niet in geloven: wij hebben de beste ministers geleverd als PvdA, die weten wat er leeft. Blijven denken met gezond verstand, ook wanneer je nieuwe plannen presenteert.

En zo ben ik weer in de buurt. In mijn werk zie ik, dat een mooi taalproject voor buitenlandse mensen in Hellevoetsluis wordt afgeschaft. Juist nu? Participatie? Als raadslid betrokken bij de hoorzittingen over Kickersbloem 3. Met kromme tenen aanzien, hoe moeilijk gedaan wordt over regels. Misschien denk ik te oppervlakkig wanneer ik stel, dat als er voldoende groen in die wijk gegarandeerd is en het landschappelijk inpassen van nieuwe gebouwen met zorg gebeurt, ook omwonenden zich veel meer gerespecteerd zullen voelen.

KolencentraleDe moeilijke balans om een gezonde gemeente te willen blijven, met werkgelegenheid. Binnen het regionale team van de PvdA werken we hard aan een Plan van de Arbeid. Een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma.  Maar uitbreiding zonder stinkfabrieken. Dat willen we toch niet in Hellevoetsluis of breder gedacht: op Voorne. Waar nu zonder belemmeringen nieuwe kolencentrales, die de schoonsten ter wereld zouden worden voor miljoenen auto’s aan CO2 de lucht in blazen? Terwijl subsidiegeld van 330 miljoen niet besteed is om die duurzame maatregelen te treffen. De verontruste burgers van Voorne en hoogleraren uiten hun grote bezorgdheid. Weer een misser, waar je je als raadslid in het gebied erg nietig onder voelt. Terwijl het onder onze neus plaats vindt en daar ook grote vraagtekens bij gezet zijn. Daarom is het belangrijk dat ook op Voorne gezamenlijk opgetrokken wordt, wanneer het gaat om allerlei zaken, die onze woonomgeving aan gaan. Het onderzoek naar bruikbare locaties voor het winnen van schaliegas is daar een voorbeeld van. Want ook schaliegas is uiteindelijk geen duurzaam product. In deze kwetsbare omgeving met petrochemie en veel leidingen onder de grond. Welke gevolgen haal je op je hals door boringen. Denk aan het gebied in Groningen.

Werkgelegenheid ja, maar niet ten koste van alles. Onze fractie staat open welke suggesties er voor het voetlicht moeten komen om hier in deze omgeving, meer werk voor elkaar te krijgen. Dat kan klein zijn vanuit een buurteconomie of juist een grote trekker? Economische ontwikkeling en hoe Hellevoetsluis bereikbaar is hangt ook nauw samen: de Metropoolregio is de volgende stap die komen gaat. Bij deze besprekingen is het voelbaar, hoe moeilijk het is om het belang van dit stukje Zuid Holland in de spotlights te krijgen. Maar wij hebben op Voorne de havens, de Europoort en als super bonus de prachtige natuur. Hellevoetsluis is een heerlijke stad om in te wonen, te werken en te recreëren. Wubbe Tempel, een nieuwe interim burgemeester, deze week geïnstalleerd veel succes toegewenst om het visitekaartje Hellevoetsluis bovenaan de agenda’s te plaatsen. Maar vooral om met 2 benen op de grond te blijven staan.