Keek op de Week – 19 augustus 2019…

Door Bert van Ravenhorst op 19 augustus 2019

Uitvoeringsprogramma Ouderen gepresenteerd…

De week van…
Bert van Ravenhorst…

In Brielle is op 25 juni het Uitvoeringsprogramma Ouderen door ondergetekende gepresenteerd door het eerste exemplaar uit te reiken aan inwoners die bij meerdere voorbereidingsbijeenkomsten aanwezig waren. Voor mij als wethouder een belangrijk moment. Toen ik vorig jaar begon in Brielle werd mij al snel duidelijk dat vergrijzing een belangrijk thema zou zijn. Tot 2035 zal het aantal ouderen in de gemeente Brielle bijna verdubbelen. Om een basis te leggen onder het beleid hebben we een onderzoek gedaan onder alle inwoners van de gemeente van 65 jaar en ouder. Dat zijn er ruim 3800. Hiervan heeft 41 procent gereageerd. Zo’n grote respons hadden we niet verwacht, maar we zijn er wel heel blij mee. We hebben ze bevraagd op vijf leefgebieden: gezondheid, wonen, fysieke buitenruimte, vervoer en bewegen. Een integrale aanpak dus! Doel is dat ouderen zo goed mogelijk deelnemen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat vraagt om een brede aanpak.

Leuk is dat uit zo’n onderzoek reacties naar voren komen die je niet aan ziet komen, zoals het ontbreken van armleuningen op bankjes of het beter toegankelijk maken van de buitenruimte voor scootmobielen. Opvallend waren ook de vele vragen over wonen. Langer zelfstandig thuis wonen heeft gevolgen voor de woning. Huisaanpassingen kunnen nodig zijn. Daarnaast kunnen andere woonvormen nodig zijn We nemen de wensen mee in de toekomstige wijkontwikkeling.

Zonder participatie is beleid op maat gesneden niet mogelijk. Naast de enquête hebben we daarom meerdere bijeenkomsten georganiseerd met onze oudere inwoners. Tevens hebben we met zorgaanbieders en woningcorporaties gesproken. We hebben ervoor gekozen ons beleid vooral te ontwikkelen door onze inwoners te bevragen. Daarom geen dikke beleidsnota, maar een uitvoeringsprogramma waar we direct mee aan de slag kunnen. Zo nodig stellen we bij in overleg met onze inwoners en de gemeenteraad aan de hand van ontwikkelingen die zich voordoen.

Bert van Ravenhorst

Bert van Ravenhorst

   

Meer over Bert van Ravenhorst