Door op 17 mei 2016

Keek op de Week – 17 mei 2016…

Een bezoek van de  gemeenteraad op 11 mei jl. aan een gedeelte van de Ravense Hoek. Het Praktijk verkeersexamen op 20 en 24 mei a.s. voor Basisschoolleerlingen en Veilig Verkeer Nederland (VVN)-werkgroep Hellevoetsluis…

De week van…
Mevlüt Köse…

Op 11 mei jl. heb ik, net als alle andere raads- en commissieleden, een uitnodiging gekregen voor een wijkwandeling. Dit is op grond van het Lemon onderzoek. Ons doel is om als raad te kritisch te kijken en met de buurtbewoners in gesprek te gaan. Tijdens deze wijkwandeling door de buurt Atlenta van de Ravense Hoek hebben wij (raadsleden, griffie en wethouder) diverse gesprekken gehad met de buurtbewoners o.a. over fysieke aspecten, maar ook sociale aspecten kwamen aan de orde. Deze kunnen met leefbaarheid te maken hebben, maar ook met de kanteling in het Sociale Domein.

Gevaarlijke oversteek bij speelterrein aan Roeseveltlaan-Papenweide

Gevaarlijke oversteek bij speelterrein aan Roeseveltlaan-Papenweide…

Scherpe drempels aan de Turfweide

Scherpe drempels aan de Turfweide…

 

 

 

 

 

 

Veel last van hondenpoep

Veel last van hondenpoep…

Brugonderhoud

Brugonderhoud…

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van een klacht van een bewoner bezochten wij de Henri Dunantlaan. Deze inwoner sprak ons aan over afstervend groen (bomen verdrinken) ter hoogte van de speellocatie voor zijn woning, dat in zijn geheel zal worden gereconstrueerd inclusief het vervangen van de huidige speelattributen. Onze inwoner is blij dat het Ravensepark er netjes en verzorgd uit gaan zien ten aanzien van de complete reconstructie met de kanttekening dat voor het al vele jaren durende waterprobleem wat ten koste gaat van het groen en veiligheid, niet integraal gaat oplossen. De inwoner verteld ons zijn probleem:

“Het overtollige hemelwater vanaf de speelplaats loopt via de smalle grasbermen tussen speellocatie en fietspad plus parkeerstrook Henri Dunantlaan. Deze twee bermen zijn in kortte tijd verzadigd met hemelwater waarna het water langzaam uit sijpelt op de parkeerstrook en het fietspad.. Het water verdrijft de zuurstof uit deze smalle strook grond en de beplanting sterft langzaam maar zichtbaar af. Het tweede probleem, dat zich door de zachte winters niet meer zoveel voordoet, is een spiegelglad doorgaand fietspad bij vorst. Resultaat een mooie nieuwe speeltuin met armtierige groene omlijsting en ‘s winters van tijd tot tijd een gevaarlijke glad fietspad”. Het positieve was dat de buurtkinderen zelf de attributen voor de speeltuin mochten uitzoeken.

Foto 'gepikt' van Google maps...

Foto ‘gepikt’ van Google maps…

Op pad met griffie en wethouder

Op pad met griffie en wethouder…

Wethouder Hans van Lith en de raadleden hebben dit probleem aangehoord en een mogelijke oplossing zou kunnen zijn een drain om het grasveld aan te leggen.

Na de wijkwandeling zetten wij onze bevindingen op papier zodat via griffie de werkgroep een dossiertje zal aanleggen.

Ook ben ik betrokken bij:
Net als voorgaande jaren (VVN werkgroep Hellevoetsluis) het organiseren voor de leerlingen van groep 7 fietsverkeersexamen in Hellevoetsluis. We werken samen met de VVN afdeling Brielle omdat alle VVN leden uit Hellevoetsluis het erg druk hebben. In april jl. hebben de leerlingen op school het schriftelijke verkeersexamen al gedaan.

Het praktijk gedeelte wordt buiten op de locatie van Push (start/einde parcours) aan de Sportlaan 1 afgenomen, langs uiteenlopende verkeerssituaties nabij het winkelcentrum Stuytse Hoeck van Hellevoetsluis.

Om mee te kunnen doen aan het praktijk gedeelte moeten de fietsen van de leerlingen aan de wettelijke eisen voldoen. De leerlingen doen praktijkexamen op vrijdag ochtend 20 mei en dinsdag ochtend 24 mei 2016. Om goed en veilig te leren fietsen in het uitgezette parcours.

Voor wat betreft het aantal kinderen zijn er op vrijdag 210 en op dinsdag 230 kandidaatjes.

Op de eerste dag (20 mei a.s.) geeft de wethouder Hans van Lith om ’s morgens 08:45 uur het startsein. Ook de politie is op de hoogte gebracht van de activiteiten. De plaatselijke pers zal hierbij ook aanwezig zijn.

Om het examen tot een succes te maken worden onderweg de leerlingen gecontroleerd door twee ouders per post, die als vrijwilliger langs de route staan. Langs de route (totaal 7 posten) controleren vrijwilligers of de kinderen de verkeersregels goed toepassen. De kinderen krijgen een genummerd oranje hesje aan zodat er bij foutieve handelingen een aantekening kan worden gemaakt achter het desbetreffende nummer. Voor kinderen is het belangrijk om verkeersregels en fietsvaardigheden te leren en verkeersinzicht te krijgen, zodat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De uitslagen worden na de tweede examen dag naar de scholen gestuurd.

Verkeerslessen zijn erg belangrijk voor de veiligheid van onze kinderen en ook vanuit de politiek zal ik mij inspannen voor veiligheid op straat. Een belangrijk punt in de commissie Zorg Welzijn en Onderwijs (ZWO).