Door op 16 december 2014

Keek op de Week – 16 december…

Op dinsdag 2 december jl. nodigden de Turkse Werknemersvereniging en de Turkse Vrouwencommissie het voltallige College van B&W en zijn secretaris uit in de Turkse Werknemersvereniging voor een kennismakingsetentje met de Turkse gemeenschap en hadden ook mij gevraagd hierbij te zijn.

 

De week van…
M
evlüt Köse…

De Week van het kennismakingsetentje van B&W
en zijn secretaris bij de Turkse Werknemersvereniging…

Op dinsdag 2 december jl. nodigden de Turkse Werknemersvereniging en de Turkse Vrouwencommissie het voltallige College van B&W en zijn secretaris uit in de Turkse Werknemersvereniging (TVW) – gelegen aan de Moriaanseweg West 2 – voor een kennismakingsetentje met de Turkse gemeenschap en hadden ook mij gevraagd hierbij te zijn.

In het kader daarvan waren ook mensen van organisaties zoals PUSH/Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, waaronder ons mede raadslid Hennie Wiersma Den-Dulk uitgenodigd. Deze uitnodiging (kennismakingsetentje) had als doel: “Het behouden en versterken van de onderlinge contacten”.

Mevrouw U. Ozogul (voorz. Vrouwencommissie) gaf aan dat de Turkse gemeenschap, al ruim 50 jaar actief in Hellevoetsluis, bezig is de relaties te versterken. Juist in deze tijd is eenheid, samen leven en delen heel belangrijk. Dat was heel duidelijk op deze avond.
Onder het genot van een lekker Turkse maaltijd werden de programma’s van het verleden en de huidige activiteiten besproken.

Voor mij was het binnenlopen bij zowel het gebouw aan de Moriaanseweg als ook bij bewoners thuis geen bijzondere actie, daar mijn afkomst van Turkse origine is. Mijn vaders is in 1966 naar Nederland gekomen als gastarbeider en in 1970 heeft hij het hele gezin laten overkomen. In begin van de jaren 60 kwamen de eerste Turkse gastarbeiders naar Nederland. Gasten die in Nederland het werk gingen doen waarvan ze eigenlijk van vonden dat ze dit niet moesten doen. Wij deden dit om hiermee meer toekomst te creëren in Turkije

Een korte voorgeschiedenis over de vereniging werd door de heer S. Yavuzyigitoglu (secretaris TWV) gegeven: Op deze avond ging men terug naar het jaar 1975.

“In 1975 is de vereniging opgericht, destijds op een andere locatie. Dit was in een gebouw wat op de huidige parkeerplaats van de gemeente stond genaamd “De Witte School”. De vergunning voor de vereniging is door de toenmalige Hare Majesteit Koningin Juliana afgegeven. Dit gebouw diende destijds als recreatieruimte voor de Turkse arbeiders. Ongeveer 5 jaar later werd de vereniging ook gebruikt als moskee. Hiermee werd onze vereniging de derde Turkse moskee van Nederland. Begin jaren tachtig is de vereniging verhuisd naar de Ambachtsstraat achter de begraafplaats van de Rijksstraatweg. Na een aantal jaar is de vereniging verhuisd naar de Opzoomerlaan in de voormalige brandweerkazerne (Affuitenloods). Na ongeveer 20 jaar hier te hebben gezeten is de vereniging in 2006 verhuisd naar de locatie aan de Moriaanseweg.

Foto 4

Sinds de vestiging in dit pand (vm. school “De Wateringe”) heeft de vereniging beschikking over meerdere ruimtes waar ze verschillende activiteiten uitvoeren. Naast de dagelijkse activiteiten, zoals kaartspelen, rummikub, etc. die in het theehuis plaatsvinden, is er ook ruimtes voor jongeren waar zij kunnen spelen met Playstations, tafelvoetballen, tafeltennissen en natuurlijk voetbalwedstrijden kunnen bekijken op een groot scherm.

Tevens vinden er onderlinge zaalvoetbalwedstrijden plaats, maar hebben zij ook een eigen veld- en zaalvoetbalteam welk actief zijn in de KNVB-competitie. Met deze activiteiten proberen zij jongeren van de straat te houden. Naast deze activiteiten vinden er ook educatieve activiteiten plaats. Zo geeft de imam in de weekenden koranlessen en geloofsleerlessen. Dit om onze jongeren bewust te maken over de Islam en te voorkomen dat zij het verkeerde pad inslaan.

Ook zijn ze bezig een cursus Turkse taal en cultuur op te zetten, waar iedereen, Turks of niet, welkom is. Ook is huiswerkbegeleiding een belangrijk onderdeel van hun planning. Uit ervaring en onderzoek weten zij dat een deel van de Turkse jongeren een achterstand heeft op school, hierbij moeten we denken aan taalachterstanden, moeite met rekenen, etc. Door middel van huiswerkbegeleiding willen zij de jongeren ondersteunen bij de vakken die ze moeilijk vinden en zo hun cijfers positief te beïnvloeden. Deze lessen zullen voornamelijk gericht zijn op Turkse basisschoolleerlingen, maar ook leerlingen van verschillende etniciteit. Op deze manier zal ook de integratie van deze jongeren worden bevorderd.

Foto 2Buiten de dagelijkse activiteiten voeren wij ook periodieke activiteiten uit zoals verschillende uitjes, voetbaltoernooien en een jaarlijkse buurtfeest dat druk bezocht wordt.

Een minpuntje is het parkeerterrein (voorzien van trottoirtegels als verharding) dat nog steeds als parkeerplaats gebruikt wordt voor auto’s en wat eigenlijk daar niet voor geschikt is. Het plein is eigendom van de gemeente. De Vereniging heeft hierover contact met een aannemer.

Turkse jongeren:
Wist u dat in de Hellevoetse gemeente een heel laag percentage criminaliteit is vanuit de Turkse gemeenschap, en heeft u er wel eens over nagedacht dat de 3e Turkse generatie (Ned. Jeugd van Turkse afkomst) van nu het eigenlijk heel moeilijk hebben. Kijk naar de media. Integratie betekent het meedoen met de Nederlandse samenleving met cultuurbehoud. Gastvrijheid is spreekwoordelijk in Nederland maar gastvrijheid zit ook in de genen van de Turkse gemeenschap.

In het verleden heb ik in het bestuur van de Turkse werknemersvereniging diverse functies bekleed zoals o.a. secretaris. Ik ben nog lid steeds van deze vereniging. In de loop der jaren zijn er al veel banden ontstaan met mijn “landgenoten” bewoners waardoor je een beeld krijgt van wat er binnen deze groepen speelt. Waar nodig informeer ik mijn landgenoten over de binnenlandse politiek.

Nu in 2014 zie ik in de politiek dat we eigenlijk teruggaan in de tijd, de tijd van de eerste gastarbeiders in Nederland. Dat we elkaar op moeten gaan zoeken, elkaar moeten helpen en sterker nog elkaar moeten zien te verzorgen. In de Turkse Cultuur is dit een traditie. Wij moeten nu leren om ons deze oude gewoonte eigen te maken in ons Nederland.

Foto 3

De bezoekers kregen een rondleiding door de moskee en het Turks theehuis, de keuken en diverse lokalen om zo een indruk te krijgen van de Turkse vereniging.

Burgemeester en wethouders kregen een, in het Nederland vertaalde, Koran cadeau. Na een toespraak onze burgemeester W.J. Tempel kreeg de vereniging als dank voor het etentje het boek ‘Zeehelden in Hellevoetsluis’ cadeau.