Door Henk Tamboer op 13 maart 2014

Keek op de Week – 13 maart..

De PvdA poster schijnt zo mooi te zijn dat hij vaak wordt gestolen. Op veel borden worden ze zorgvuldig uitgesneden en meegenomen. Je vindt ze namelijk niet terug. Zijn het collectorsitems geworden? Daan Dankaart laat weten dat al die moeite niet nodig is en dat men ze gewoon via de PvdA website kan bestellen.


De week van…
Henk Tamboer…

Stoffer en blik 250Deze week wilden wij een bed uitlenen en haalden dat van het plekje waar het al jaren heeft gestaan. Hoewel we regelmatig ons huis schoonmaken en er niets bijzonders te zien was, schrokken we van de hoeveelheid stof die in de hoekjes achter het bed werd aangetroffen. Meteen realiseerde ik me dat alles wat je jaren als normaal om je heen ervaart toch na verloop van tijd tekortkomingen vertoont wanneer je er eens beter naar kijkt. Dat geldt in bijzondere mate voor onze oudere wijken. Veel wijken zijn ouder dan 30 jaar en ingericht naar de eisen van die tijd. Inmiddels is er nogal wat veranderd. Regenbuien worden heftiger, er zijn veel meer auto’s bijgekomen het speelgedrag van kinderen is heel anders, jongeren hebben meer brommers en het onderhoud is zodanig geweest dat de sleet er op zit.

Mensen maken de wijk 325Voor de komende jaren is het bijna halszaak om hier veel aan te doen anders ligt verpaupering op de loer. Niet voor niets heeft Henk Joosten de vorige periode veel werk gemaakt van de wijkaanpak, waarin in volgorde van urgentie alle wijken een opknap en herstructureringsbeurt zouden krijgen. Het huidige college heeft de middelen, ooit één miljoen euro per jaar wegbezuinigd. Wel werden onder het motto “de vesting afmaken” miljoenen uitgegeven en kreeg in mindere mate ook Nieuwenhoorn de nodige aandacht. Zo moet het niet verder, vandaar mijn leuze “alle wijken verdienen evenveel aandacht”.

StempotloodVolgende week zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Niemand zal het nog zijn ontgaan. Wat nieuw is, is dat de gemeente zorg draagt voor het plakken op de borden. Politieke partijen krijgen de opdracht een bepaald formaat posters aan te leveren en de gemeente zorgt voor het plakken. Er is best wat te zeggen voor enige ordening in vergelijking met de plakoorlogen uit het verleden maar nu schiet het door. Je moet heel dicht bijkomen om te zien wat er op staat en ik vrees dat we voor de Europese verkiezingen in mei posters op postzegelformaat moeten laten drukken wanneer er veel meer partijen zullen zijn.

Wel leuk is vervolgens dat de PvdA poster zo mooi schijnt te zijn dat hij veelvuldig wordt gestolen. Op veel borden worden ze zorgvuldig uitgesneden en meegenomen. Je vindt ze namelijk niet terug. Zijn het collectorsitems geworden? Daan Dankaart laat weten dat men al die moeite niet hoeft te doen en dat men ze gewoon via de PvdA website kan bestellen.

Voornesteijn 330Inhoudelijk vind ik de onderwerpen in de lokale verkiezingen erg beperkt. Verder dan lage of de laagste belastingen komt men niet. Nauwelijks een woord hoe men de grote verantwoordelijkheden voor de (jeugd-)zorg volgend jaar vorm gaat geven. Voornesteijn  en de kinderdagopvang worden gesloten zonder dat het gemeentebestuur zelfs maar wordt geïnformeerd. Kennelijk is de communicatie met de uitvoerende organisaties zo beperkt, dat men het niet nodig acht dergelijke vergaande maatregelen te melden. Juist nu de grote decentralisaties er aankomen had je toch mogen verwachten dat men al druk bezig is om te bespreken hoe men een zo goed mogelijke overgang kan bewerkstelligen zonder dat degenen die het nodig hebben er onder lijden. Ook zou voor het personeel van de instellingen allang duidelijkheid moeten zijn hoe een en ander in zijn werk zal gaan en wat hun toekomst is. Het kan toch niet waar zijn, dat alle instellingen preventief al hun personeel ontslaan omdat men niet zeker weet hoe aanbestedingen zullen uitpakken. Het zou toch te gek zijn wanneer de gemeente al haar personeel ontslag gaat aanzeggen omdat de verkiezingsuitslag nog niet bekend is!

Overigens valt mij op dat de partijen die het meest aandringen op bezuinigingen, of minder uitgaven hoe men het ook meer versluierd aangeeft, bereid zijn hier veel geld voor uit te geven om dat te bereiken wanneer ik de dure reclames op de speciale zuilen van IBH en VVD zie. Wij, de PvdA, hebben dat geld niet over voor zulke dure campagne-uitingen maar zien liever dat de mensen weer centraal worden gesteld, zodat duidelijker wordt hoe gewone mensen eronder gaan lijden wanneer geld belangrijker wordt dan goed beleid.