Door Hennie Wiersma op 12 november 2014

Keek op de Week – 11 november…

motieEr is in Nederland veel economische ongelijkheid. Mensen die zich beroven van het leven omdat de deurwaarder aan de deur komt. Dat gebeurt nu in Nederland. Worden de rijker steeds rijker en staan we machteloos? Nee, daar moeten we aan blijven werken!

 

De Week van…
Hennie Wiersma…

Deze rubriek heet Keek op de Week en als ik terugkijk was het een week waarin we als PvdA schouder aan schouder hebben gestaan om duidelijk te maken aan de directie die de Huisartsenposten onder haar hoede heeft, dat het sluiten van deze Huisartsenpost voor Hellevoetsluis niet door de beugel kan. Waardering voor Agnes Oosterboer en Marianne Kijf die hierin het voortouw hebben genomen en handtekeningen zijn gaan inzamelen.

Agnes JongeriusDaarna zijn we gelijk doorgestoomd naar Spijkenisse waar we Agnes Jongerius hebben ontvangen. We hadden een boeiend werkbezoek bij Dress for Success, een vrijwilligerswinkel waar je kleding kunt lenen wanneer je belangrijke gesprekken, zoals bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, moet voeren. Een mooi initiatief wat wellicht ook in Hellevoetsluis te realiseren is. Maar natuurlijk is het in het kader van regionale samenwerking ook een optie om daar in Spijkenisse eens een kijkje te nemen. Het adres is Veerbaan 1.

Met de regionale werkgroep economie en werk weten we dat inzet op werkgelegenheid creëren moet. Dat is juist de kracht van dit PvdA team. Er is een begin gemaakt met een Plan van de Arbeid dat is aangeboden aan Agnes Jongerius en aan de voorzitter van onze gemeenteraad.

Aanvragen doen van Europese subsidies, waarmee jeugdwerkloosheid bestreden kan worden. De 35 centrumgemeenten konden namens hun arbeidsmarktregio in de periode 1 mei – 31 oktober 2014 twee subsidieaanvragen indienen. Voor ons is dat Rotterdam en Spijkenisse heeft dat aangevraagd als clustergemeente. Hoe Hellevoetsluis daar in zit blijft nog onduidelijk.

Er is in Nederland veel economische ongelijkheid. Mensen die zich beroven van het leven omdat de deurwaarder aan de deur komt, dat gebeurt nu in Nederland. Worden de rijker steeds rijker en staan we machteloos? Nee, we moeten eraan blijven werken dat een toekomst wel positief is. Zorgen voor een goede opvoeding en opleiding voor een nieuwe generatie om te voorkomen dat het een zichzelf waarmakende voorspelling wordt, dat je niets zou kunnen bereiken. Al heb je te maken met geluk en pech in het leven. Wanneer je een foute definitie hebt van een situatie, roept dat nieuw gedrag op, waardoor uiteindelijk gebeurt waar je al bang voor was. Blijven inzetten waar je voor staat, zorgen dat ook diegenen met minder kansen, die kans ook krijgen.

Pakt Hellevoetsluis ook de kans aan om samen te werken en de komende jaren stimulerend en actief te zijn op het gebied van werkeloosheid? Er is zelfs een plicht, zoals mooi verwoord in de Algemene beschouwingen, om arbeidsgehandicapten een baan aan te bieden. Werken blijft een belangrijke factor voor een goede toekomst.

Steeds vaker wordt vrijwilligerswerk als een zinvolle dagbesteding gezien, maar natuurlijk mag vrijwilligerswerk niet leiden tot verdringing van banen. Ook mag vrijwilligerswerk geen sluitpost zijn. Is die mening voldoende tot zijn recht gekomen bij het behandelen van de begroting? Toezeggingen zijn er wel: er wordt beloofd om nieuwe beleidsnota’s te schrijven. En hoera, een succesje.Onze motie om een plan van aanpak te maken waar het gaat om toegankelijkheid voor gehandicapten, is unaniem aangenomen.

Het thema Duurzaamheid krijgt een kleine impuls door de motie die wij steunden voor groene daken en groene schoolpleinen. Er wordt ook onderzocht om, samen met een ziektekostenverzekering, een constructie te ontwikkelen met minder eigen risico voor mensen die vanwege hun lage inkomen de zorg mijden.

De motie loonprijscompensatie voor de organisaties in Hellevoetsluis, die in zwaar weer zitten, kreeg geen steun. Het Amendement om de aangekondigde bezuinigingen op jeugdsportsubsidies ongedaan te maken ook niet. Het is niet sterk, dat geen enkele sportvereniging hiertegen in bezwaar is gegaan? Laten we hopen, dat zij meeprofiteren van de inzet van JOGG: jongeren op gezond gewicht.

Sneeuwpop 100 pixelsEn bij gladheid kunnen we op de gemeente rekenen. We hebben den mooie presentatie van het nieuwe materiaal gladheidsbestrijding bijgewoond.

Complimenten voor het bestuur, we hadden een actieve ledenvergadering met een leuke quiz en een mooi boek als beloning. Kom volgende keer ook! Het is echt de moeite waard! Ik merk nu dat mijn Keek helemaal uit de hand gaat lopen. Ik wens iedereen weer een fijne week!