Door op 14 januari 2016

Keek op de Week – 11 januari…

Deel 2: Het vervolg van de inzet van Buurtbemiddeling in onze gemeente Hellevoetsluis.

De week van…
Mevlüt Köse…

In mijn vorige Keek had ik aangegeven wat de inzet van Buurtbemiddeling inhield.

Ik las in een persbericht van 13 oktober 2015 dat teambemiddelaars versterkt werden met nog drie bewoners die in november jl gestart waren  met hun opleiding tot Buurtbemiddelaar, waarbij het team uitgroeide tot 20 leden.

BuurtbemiddelingOp 14 oktober 2015 jl ging ik met Frans Kraaienbrink (vrijwilliger) op kennismakingsgesprek bij Lowie Reinders, projectleider Buurtbemiddeling en –preventie in Buurthuis de Kooistee aan de Haring 2 te Hellevoetsluis. Lowie heeft een korte uitleg gegeven hoe een bijzonder gemotiveerd team van bemiddelaars vanaf 2009 tot stand is gekomen:

“Het ging om buren waarbij de samengestelde teams vrijwilligers de buren helpen hun meningsverschillen bij te leggen door middel van gesprekken. De geschoolde vrijwilligers hebben alle  de gecertificeerde Basis training Buurtbemiddeling gevolgd.  Elk jaar vinden er bijscholingen plaats. Om het proces van bemiddeling, coaching in goede banen te kunnen leiden, wordt  er een meervoud aan gespreken gevoerd. Per traject intake –coaching –bemiddeling –overleg projectleider en nazorg, worden er per casus zeven gesprekken gehouden. Voor de 68 casussen zijn er dus in het jaar 2014 er 476 gesprekken gevoerd.

Het team van bemiddelaars, is  een bijzonder gemotiveerde team. Het levert een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van ons gemeente.

Elke zes weken vindt er bijeenkomsten voor  de Buurtbemiddelaars plaats. Hierbij ligt de nadruk op het bespreken van de bemiddelings-coaching gesprekken (intervisie). Dit overleg wordt voorgezeten door de projectleider. Ook eens  in de zoveel tijd, houd een bemiddelaar een presentatie over zijn of haar werkzaamheden. Hierbij verzorgd de bemiddelaar o.a. ook een workshop over zijn specifieke deskundigheid rondom communicatie.

De toepassingen van Buurtbemiddeling zijn o.a.: geluidsoverlast, erf scheidingen, overhangende bodem, overlast kinderen -huisdieren, pesterijen, vernielingen rommel bij de woning, parkeer- stankoverlast, intimidatie, coachen bij conflicten, groepsbemiddelingen en bij burenruzies waarbij lichte vormen van psychiatrische problematiek spelen.

De Buurtbemiddeling is niet geschikt voor relationele conflicten, verticale conflicten bijv. tussen huurders en verhuurders, zwaardere psychiatrische problematiek, een lopende rechtsprocedure 0f zware vormen van geweld en alcohol/drugs misbruik.

Buurtbemiddeling werkt nauw samen met de gemeente Hellevoetsluis, de woningcorporatie Maasdelta en de politie . Deze partijen treden dan ook op als verwijzer. De bewoners kunnen daardoor zo snel mogelijk in contact worden gebracht met Buurtbemiddeling. Dit is gunstig voor het bemiddelingsproces. Daarnaast vinden ook steeds meer inwoners zelfstandig de weg naar het Buurtbemiddelingsproject.

In het jaar 2014 zijn er  68 verzoeken gedaan voor bemiddeling; waarvan aantal aanmeldingen per verwijzer hieronder gespecificeerd:

Politie 17,
Maasdelta 8,
Gemeente 9,
Zelfstandig 34,
Groep via gemeente (gehandicapten parkeerplaats) 14 bewoners.

De politie is bijzonder te spreken over de samenwerking met Buurtbemiddeling.

De voormalige burgemeester Erik Heijningen gaf naar aanleiding van de ontmoeting met de buurtbemiddelaars een hoog rapportcijfers voor het project buurtbemiddeling”.

Frans Kraaijenbrink (vrijwilliger), Mevlüt Köse, Lowie Reinders (projectleider

Frans Kraaijenbrink (vrijwilliger), Mevlüt Köse, Lowie Reinders (projectleider

Inmiddels bestaat het project Buurtbemiddeling en Buurtpreventie al acht jaar. Ik ben dus apetrots op de gemeente dat, in een tijd waarin er weinig geld is, toch het project structureel in de begroting is opgenomen. Tevens geeft dit ook aan dat deze vorm van vrijwilligerswerk  zo wordt gewaardeerd

Contactgegevens:
Buurtbemiddeling en –preventie Hellevoetsluis, Lowie Reinders, projectleider,
telefoon 06 8195 43 14 – e-mail  lreinders@swswelzijn.nl
Voor meer informatie kijk ook op www.buurtbemiddelinghellevoetsluis.nl

Frans Kraaijenbrink (vrijwillige bemiddelaar) wonend in de gemeente Brielle is ook aan het lobbyen in de eigen gemeente om het project Buurtbemiddeling –Preventie te promoten. Frans heeft de lokale politieke partijen (SP en VVD) al benaderd met flyers en had een gesprek met de burgemeester van gemeente Brielle. Ik zal mijn Keek op de Week verslag binnenkort bij onze PvdA partijgenoten in de gemeenten Brielle en Westvoorne onder de aandacht brengen.