Door Henk Tamboer op 1 november 2014

Keek op de Week – 1 november…

De verhoudingen in de gemeenteraad blijken gelukkig meer ontspannen te zijn dan in de vorige periode. Toen werden onze voorstellen door de coalitie stelselmatig afgewezen omdat ze uit onze hoek kwamen. Houden zo zou ik zeggen!!!


De week van…
Henk Tamboer…

Deze week ben ik weer terug op mijn gewicht van voor de vakantie. Luieren en vaak buitenshuis eten was kennelijk minder goed voor mijn gezondheid terwijl ik door de zon toch ook weer vitamientjes D heb opgelopen.

Auto 250Al voor onze vakantie hadden Judith en ik afgesproken niet langer met twee auto’s door te gaan. Dit deden we omdat onze lichaamsafmetingen zodanig van elkaar verschillen dat de auto waarin ik mij prettig voelde veel te groot is voor haar. Echter wat dan wel, we hebben lang gezocht naar een compromis waar we ons beiden goed bij voelen en gevonden. Ik ga hier geen reclame maken voor een of ander model, maar toen we probeerden een goede tweedehands auto van dat model te vinden werd het echt moeilijk. Ze waren of te duur of te oud en toen we eindelijk na een proefrit meenden een exemplaar te hebben gevonden dat aan onze eisen voldeed bleek bij nadere inspectie, dat binnen in de portieren roest zat die zeker op korte termijn tot uitwendige schade zou leiden. Als klap op de vuurpijl meldde de verkoper doodleuk dat hij het wist maar het nog niet was verholpen en hij spiegelde ons een oplossing voor die gewoon niet kan! Alleen vervanging van vier deuren zou helpen maar wij vroegen on natuurlijk af wat hij ons verder niet verteld had. Opnieuw verder zoeken maar. Inmiddels menen we nu wel een goed exemplaar te hebben gevonden die volgende week wordt afgeleverd.

In de plaatselijk politieke arena wisten we een aardig succesje te behalen door samen met andere partijen de toepassing van het sport en cultuurfonds uit te breiden voor enkele groepen mensen die daar buiten de regeltjes vielen, maar die zeker tot de doelgroep behoren.

Over het algemeen blijkt hieruit dat de verhoudingen in de gemeenteraad meer ontspannen zijn dan in de vorige periode, toen onze voorstellen door de coalitie stelselmatig werden afgewezen omdat ze uit onze hoek kwamen. Houden zo zou ik zeggen.

Huisartsenpost 220-2Veel aandacht krijgt deze week de sluiting van huisartsenpost (HAP) in Hellevoetsluis. Het is natuurlijk niet te geloven dat je buiten normale werktijden en in weekenden voor urgente problemen alleen in Spijkenisse terecht kunt voor hulp. Waar zijn de huisartsen gebleven die vroeger dag en nacht bereikbaar waren voor hun patiënten? Dat ze onderling afspraken maakten om elkaar in de weekenden te vervangen was meer dan logisch want ook zij hebben recht op voldoende rust. Maar nu is het wel heel erg doorgeslagen. Mocht blijken dat het alleen komt omdat de verzekeringen niet meer willen betalen voor deze dienstverlening overweeg ik mijn volgende ziektekostenverzekering af te sluiten bij een maatschappij die zich hier niet schuldig aan maakt. Gelukkig ziet ook het gemeentebestuur de ernst van de situatie in en zal zij zich er actief mee bemoeien. Inmiddels lijkt het wel zaak de petitie voor het behoud van de HAP te ondertekenen. We willen toch niet zoals de bewoners van Voornesteijn langdurig in onzekerheid blijven.

Deze week verscheen ook het rapport van de enquêtecommissie Van Vliet over de misstanden bij woningbouwcorporaties. Niet te geloven wat daar allemaal is gebeurd. Ik heb mij er altijd al over verbaasd hoe men verder dacht gaan sinds gemeenten niet langer verantwoordelijk waren voor de corporaties in hun gemeente. Tot dat moment garandeerden zij namelijk de leningen van hun corporaties en hielden er toezicht op. Zij deden dat met verve want de bedragen waar zij garant voor stonden waren zeer groot en de risico’s navenant. Het landelijke garantiefonds dat er voor in de plaats kwam deed dat kennelijk niet of onvoldoende, mede omdat eventuele tekorten gezamenlijk moesten worden gedragen. Welnu de huurders blijken weer eens voor de schade op te draaien en de graaiers en non-valeurs gaan vrijuit.

Boek Thomas PidettyMijn speciale aandacht werd getrokken door het boek van Thomas Piketty. Een econoom die duidelijk maakt dat het niet belasten van kapitaalswinst uiteindelijk leidt tot het onvermogen om middels gewoon werk kapitaal op te bouwen en daarmee voor gewone mensen de vrijheid beperkt. Zelfs zal uiteindelijk de democratie er onder lijden omdat de rijken door hun invloed de politieke besluitvorming sterk in hun voordeel kunnen beïnvloeden, waardoor de welvaartsstaat steeds meer zal afkalven. Alles is nu gebaseerd op het belasten van arbeid, terwijl de vermogens die groeien niet worden belast, zodat rijken steeds rijker worden, zelfs zonder zelf te werken en weinig tot niets toevoegen aan de samenleving als geheel. Dat kapitaal wordt ook nog aan het geheel onttrokken waardoor de middenklasse het steeds moeilijker krijgt en het voor de onderkant uitzichtloos dreigt te worden. Dit werk wordt wel gezien als de actuele versie van “Das Kapital” van Marx en zeker de PvdA zal, willen wij uitzicht blijven bieden op een betere toekomst voor iedereen. ermee aan de slag moeten, Vooral de jongere generatie krijgt er last van als we op de huidige voet doorgaan. Door de opbouw van de pensioenfondsen zullen ouderen het nog wel uitzingen maar ook hier dreigt afkalving zoals we inmiddels wel hebben kunnen zien.

Joop den Uijl 250Waar is de tijd van Joop den Uyl gebleven die al pleitte voor een vermogensaanwasdeling. Hij was ook econoom en een ziener avant la lettre!