Jaarverslag Fractie Hellevoetsluis

Door Privé: Karel Winkels op 14 december 2018

Jaarverslag Fractie Hellevoetsluis…

Fractievoorzitter Daan Dankaart tevens fractiepenningmeester, lid commissie AZM Door de Kramer en Agnes Oosterboer lid commissie WWR en lid commissie ZWO Karel Winkels die ook fractiesecretaris is.

April
Na een spannende en teleurstellende verkiezingsuitslag is in april van dit jaar Daan beëdigd als raadslid en begonnen met zijn werk. De drie commissieleden zijn samen met hem begonnen om de fractie in te richten. Daarna hebben zij afspraken gemaakt over de rolverdeling. Daan fractievoorzitter en Karel fractiesecretaris. Halverwege april werd een paar dagen op de hei doorgebracht. Om elkaar te leren kennen en afspraken te maken over hoe wij in de komende 4 jaar invulling geven aan de fractie en het werken in de raad. Maar ook hoe de samenwerking met de PvdA-fracties van Brielle en West Voorne vormgegeven gaat worden.

Aan het eind van de maand werden de commissieleden benoemd en konden zij aan het werk. Zij hebben er zin in.

Mei
Helaas heeft Agnes Oosterboer besloten te stoppen. Karel neemt haar plaats over. Na overleg met bestuur is besloten met z’n drieën door te gaan.

Juni
Na het bezoek aan het congres in Amsterdam hebben wij ons bezig gehouden met de zomernota en tegelijkertijd met de laatste raad voor het zomer reces zeg maar zomervakantie.

Juli
De gezamenlijke raden verenigd in het Voornse beraad hadden een uitnodiging gestuurd voor een gezamenlijke BBQ. Dit om elkaar beter te leren kennen.
De zomernota was, zoals gebruikelijk, een moeilijke en zware opgave. Dit omdat er geen voornemens in stonden  maar wel veel zaken waar iets over te zeggen viel. En dat hebben we gedaan. Nou ja Daan dan. Met veel moties, waarvan een aantal werden aangenomen, gingen we stemmen en waren om 5 over 11 klaar. De week erna hebben wij de laatste raadsvergadering gehad en gingen wij op zomervakantie.

Augustus
De vakantie voorbij en wij zijn allemaal terug. Onze agenda structuur is veranderd waardoor alles duidelijker wordt. We zijn weer naar allerlei bijeenkomsten geweest met uitleg over diverse zaken die de raad en commissies behandelen.

September
Helaas voor ons, maar gelukkig voor haar, heeft Door de Kramer onze fractie moeten verlaten. Zij heeft een andere baan gevonden waar ze werktijden heeft waardoor werken in de fractie niet meer mogelijk is. We zullen haar missen.

Dit betekend dat Daan, na overleg met het bestuur, Karel heeft gevraagd om ook de commissie AZM te doen. Dat gaat hij doen en Karel is door de raad benoemd als commissielid.

Wij zijn met de raad naar Den Helder geweest op werkbezoek en hebben daar de marinewerf bezocht. Het geprivatiseerde stuk. Wij hebben veel ideeën opgedaan met het oog op onze aanpassingen in de Vesting. Daan en Karel hebben in Amsterdam een werkcongres van het Rodenest bijgewoond. Veel geleerd van de manieren waarop je, via het Rodenest, een panel kunt organiseren en hoe je vragen moet stellen en vooral de respondenten moet bedanken.

Oktober
Een drukke maand omdat we deze maand twee raden, een gewone en de Begrotingsraad, moeten voorbereiden. De WOV is ook besproken. De raad van Hellevoetsluis stopt per direct met de Werk Overleg Voorne.

November
De Begrotingsraad is een succes voor ons gebleken, van de vier moties die Daan inleverde werden er drie aangenomen en overgenomen. Een goede en doordachte bijdrage is niet alleen door Daan uitgesproken maar ook op de website van onze afdeling gezet. Nu kijken wat er mee gaat gebeuren. En we zijn begonnen aan de volgende raadscyclus. Wat vooral opvalt zijn de vele presentaties die al sinds de verkiezingen dwars door de cycli gaan. Deze vragen veel tijd buiten alle andere zaken die ons in de fractie bezig houden.

December
Door zogenaamde misverstanden, bij het uitvoeren van de motie over het stoppen van de WOV, is er een hoop gedoe geweest in het fractievoorzitters overleg. Dit is na de openbare verklaring van de fractievoorzitters over deze gang van zaken in duidelijke taal aangepast. Nu begint het Kerstreces( kerstvakantie) en gaan wij na de jaarwisseling weer verder met ons werk in de raad.

Fijne kerst en een goede jaarwisseling en tot volgend jaar.

Redactie
Karel Winkels
Eindredactie
Daan Dankaart

Privé: Karel Winkels

Privé: Karel Winkels

Wonen, Werk & Recreatie Zorg, Welzijn & Onderwijs

Meer over Privé: Karel Winkels