Door op 6 juli 2015

Intensievere samenwerking…

Op 22 juni zijn bestuursleden van de afdelingen van de Partij van de Arbeid op Voorne bij elkaar geweest om over intensivering van de samenwerking tussen de afdelingen te praten.

Dit heeft ertoe geleid dat de besturen met elkaar gaan onderzoeken op welke wijze verdergaande samenwerking, dan wel fusie, van de afdelingen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne mogelijk is.

PvdA groep

Het streven is om op 1 januari 2016 hierover een richtinggevend document afgerond te hebben. Om dit te bereiken is een werkgroep samengesteld uit de voorzitters van de drie besturen aangevuld met één van de bestuursleden uit alle drie de besturen. Het is de bedoeling om uiterlijk 1 mei 2016 tot definitieve besluitvorming te komen.

SamenwerkenDe directe aanleiding is dat er momenteel vacatures zijn binnen de besturen die op korte termijn opgevuld moeten worden. De belangrijkste reden om juist nu verdere samenwerking en een mogelijke fusie te onderzoeken is dat dit een logische ontwikkeling is vanuit de steeds intensievere samenwerking tussen de afdelingen de afgelopen jaren.

Ook past deze beweging bij de impulsen die momenteel gegeven worden binnen raden en colleges op Voorne om tot een verdieping van de samenwerking te komen.

Met elkaar willen we de kracht en electorale aantrekkelijkheid van de PvdA op Voorne versterken.