Door op 1 december 2015

In gesprek met Hans Spekman…

Op woensdagavond 9 december brengt onze partijvoorzitter, Hans Spekman, een bezoek aan de afdeling Nissewaard. Om 21.00 uur wordt deze bijeenkomst door Hans afgesloten waarna er, onder het genot van een drankje, gelegenheid is om informeel na te praten. Natuurlijk zijn alle leden van onze afdeling PvdA Hellevoetsluis ook VAN HARTE WELKOM!

Locatie:
OBS Vogelenzang locatie Zuid
aan de J. Wagenaarstraat 2
3208 AK Spijkenisse
.

Dit bezoek zal in het teken staan van onze bestaande en toekomstige activiteiten voor een permanente binding met onze kiezers. Het programma voor die avond ziet er als volgt uit:

  • 19.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 19.30 uur: Opening
  • 19.35 uur: Hans Spekman over belang permanente binding/campagne
  • 19.50 uur: Presentatie clusters permanente binding
  • 20.00 uur: Eerste brainstormsessie
  • 20.25 uur: Tweede brainstormsessie
  • 20.50 uur: Terugkoppeling brainstormsessies
  • 21.00 uur: Afsluiting Hans Spekman.

Na afloop zal er onder genot van een drankje ruimte zijn om informeel nog na te praten en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden als vrijwilliger of initiatiefnemer bij de verschillende clusters.

Jullie aanwezigheid op 9 december stellen wij zeer op prijs. Neem daarbij iemand mee om kennis te maken met onze partij!

Met vriendelijke groeten,
namens het afdelingsbestuur,
Wim Vink, secretaris, tel. 06-4111.8571.