Door Agnes Oosterboer op 29 juni 2014

In gesprek met Delta MFC…

Wij, PvdA Hellevoetsluis hebben op 25 juni een werkbezoek gebracht aan het Delta Psychiatrisch ziekenhuis in Portugaal. Daan Dankaart, Mevlut Köse en ondergetekende hadden hier een gesprek met de heer Bert Morssink, clustermanager Zuidhollandse eilanden en de heer Czyzewski bestuursvoorzitter Andes.

Dit gesprek was door ons aangevraagd omdat we ons zorgen maakten omtrent het nieuws van de sluiting van het Delta MFC in Hellevoetsluis. De wethouder vertelde in de afgelopen ZWO commissie dat er 60 poliklinische bedden zouden verdwijnen en ook het beschermd wonen gesloten zou worden.

Gelukkig kregen wij  te horen dat het ‘maar’ 29 poliklinische bedden zijn die verdwijnen, en dat beschermd wonen gewoon gehandhaafd blijft in Hellevoetsluis.

Logo DeltaDe sluiting van de 29 bedden wordt helaas door hogerhand opgelegd, in Den Haag is besloten dat in 2017 van de 250 bedden 30% ingeleverd moet zijn. Uiteraard betekend dit ook slecht nieuws voor het personeel. Het is de bedoeling dat ook hier de mensen langer thuis blijven wonen en ook thuis behandeld zullen worden, de ambulante zorg zal dus uitgebreid worden. Het personeel zal hiervoor ingezet worden en dat betekend wel een verandering voor een grote groep mensen. Vooralsnog gaat de heer Czyzewski ervan uit dat er geen gedwongen ontslagen zullen volgen, maar krimp in personeel lijkt onvermijdelijk. Dit alles gaat waarschijnlijk in 2015 plaatsvinden, en dat is al heel snel.

Wel wordt het zo dat, als mensen toch tijdelijk opgenomen zullen moeten worden, dit niet meer in Hellevoetsluis kan maar zal moeten gebeuren in Poortugaal. Voor patiënt en familie is dit een betekenisvolle verandering Juist de mensen om de patiënten heen zijn zo belangrijk, Delta maakt zich dan ook zorgen hoe dit in de toekomst zal gaan. Het zijn vaak multiprobleem gezinnen, dat wil zeggen: een psychiatrische aandoening en bijvoorbeeld armoede in een gezin. Op bezoek gaan kan dan lastig worden, wij zullen dan ook vragen hoe het college deze mensen kan helpen om bezoek mogelijk te maken.

Delta maakt zich zorgen:

1-   Zij zouden graag eerst alle ambulante zorg goed op orde willen hebben voordat alles omgegooid wordt, helaas lijken zij die tijd niet te krijgen.

2-   De capaciteit in begeleid wonen zal in het algemeen afnemen.

3-   De dagelijkse hulp kan nu niet genoeg geboden worden.

4-   Werk vinden lijkt voor deze groep mensen ook lastiger te worden, terwijl dit juist zo belangrijk is voor deze groep mensen.

60% van de psychiatrische patiënten krijgt nu hulpverlening, 40% van de mensen niet. Dit zijn mensen die nu niet in beeld zijn, vaak betreft dit mensen die in armoede leven en/of hun baan zijn kwijt geraakt en thuis zitten.
Het CJG en Delta zouden beter samen moeten werken, Delta zou dit ook graag willen. Veel psychische problematiek wordt al in de zeer jonge jeugd ontwikkeld.
Denk hierbij aan vechtscheidingen, kinderen uit een gezin waar een psychiatrische ouder is (kopp-kinderen), kinderen van asielzoekers, kinderen die komen uit een gezin waar mishandeling plaatsvind.

Delta zou hier een veel grotere rol in kunnen spelen omdat zij beter in staat zijn signalen te herkennen en hier ook op jonge leeftijd al mee aan de slag kunnen. Wij zullen hier in de commissie dan ook op aandringen.

Agnes Oosterboer