Door op 8 juli 2016

IBH/VVD tegen asielzoekers…

Gisterenavond speelde zich een bijzonder tafereel af in de Hellevoetse gemeenteraad: het onderzoek naar de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) werd opeens door de fracties van IBH en VVD van tafel geveegd.

CoaOp het hoogtepunt van de instroom van asielzoekers in Nederland, in september 2015, nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin het gemeentebestuur gevraagd werd te onderzoeken op welke manier Hellevoetsluis haar steentje kon bijdragen aan de opvang van asielzoekers.

Onlangs kwam het college met een tussenrapportage waarin aangegeven werd dat een AZC voor maximaal 350 mensen mogelijk was en dat zij een voorkeurslocatie had gevonden aan de Achterweg. Tegelijk werd uitgebreid hierover gecommuniceerd. Daar begonnen de eerste kinken in de kabel te komen.

Terwijl deze tussenrapportage het licht zag, werd deze op hetzelfde moment door burgemeester Junius en haar entourage direct in de buurt rond de achterweg aan huis aan de bewoners gepresenteerd. Tegelijk werd men uitgenodigd voor een informatiesessie diezelfde avond in het gemeentehuis. Een heel klein minpuntje in de communicatie was dat veel mensen niet hoorden of begrepen dat dit een eerste infomogelijkheid was voor hen die niet konden wachten, maar dat er 4 dagen later, en opnieuw een week later volgende infosessies waren voor hen die zich eerst goed wilden inlezen; dus voor ieder wat wils.

Alhoewel IBH en VVD ons anders willen laten geloven, waren de meningen van de bewoners in het algemeen matig en gevarieerd. De algemene teneur was dat men weliswaar niet zit te springen om een AZC, maar dat men de noodzaak begrijpt. Zorgen waren er vooral over de aangewezen voorkeurslocatie, en randvoorwaarden over beheersing en veiligheid voor en van 350 asielzoekers. De ’gemiddelde’ Hellevoeter leek bereid om de rede voor de emotie te laten gaan.

In de commissie AZM (door mij toen door een Freudiaanse verspreking per ongeluk ‘commissie AZC’ genoemd) op 29 juni werd ingesproken door een zestal insprekers, en door enkele van hen werden we ook in onze PvdA-fractievergadering bezocht. Een van de insprekers was heel duidelijk: geen AZC in Hellevoetsluis. Vier insprekers waren gematigder en wezen met name op de verkeerde locatiekeuze, maar kwamen tegelijk met suggesties voor meer geschikte locaties. Een inspreker had een lief en vriendelijk voorstel om de asielzoekers te huisvesten door hele gemeente, in huizen die vrij konden komen als ouderen kleiner gingen wonen, zoals zij vaak wensen. Kortom: ook hier waren de meningen niet absoluut negatief.

Toch was dit reden voor IBH en VVD om in de gemeenteraadsvergadering van gisteren 7 juli te komen met een motie die alles overhoop haalt: stop met de onderzoeken, de bevolking wil het niet, het kost veel geld en er is geen noodzaak meer voor.

De andere fracties in de gemeenteraad (CDA, D66, GroenLinks en PvdA) boden betrokken weerstand en probeerden op argumenten aan IBH en VVD uit te leggen dat er nog steeds een noodzaak is voor AZC’s (er zijn immers inmiddels al vanaf begin 2015 ruim 50.000 asielzoekers in Nederland binnen gekomen), dat er een landelijk beleid is om mensen van noodopvang naar reguliere AZC’s te verplaatsen, en dat er geen signalen vanuit betrokken ministerie en COA zijn dat nieuwe AZC’s niet meer nodig zijn. Samenvattend: dat ook Hellevoetsluis naar de gemeenschap een (op zijn minst morele) verplichting heeft om haar deel van de asielzoekers te huisvesten.

Het was aan dovemansoren: waarschijnlijk voelen IBH en VVD de hete adem van PVV en Groep Bontes in hun nek hijgen, met verkiezingen die dichterbij komen. In elk geval lapten zij elk argument aan hun laars, refererend aan dat Hellevoetsluis haar deel al had bijgedragen (nota bene: tussen 10 en 20 jaar geleden!), en dat zij zich niet gelegen laten liggen aan landelijk beleid van o.m. VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff, als hen dat niet uitkomt.

Op initiatief van GroenLinks en PvdA, en vervolgens met steun van CDA en D66, werd een alternatieve motie aangeboden waarin het college werd gevraagd om met de staatsecretaris af te stemmen wat er op AZC gebied nu van Hellevoetsluis gewenst wordt.

Het liet zich al aanzien dat de fracties van IBH en VVD hun getalsmatige meerderheid inzette en dat hun motie het ruim haalde, en asielzoekers in Nederland in elk geval door Hellevoet in de kou blijven staan. Doordat om hoofdelijke stemming werd gevraagd, bleek ook onomwonden dat alle raadsleden van deze twee fracties zonder uitzondering achter dat beleid staan. Vijftien voor, 8 tegen. Waarvan acte.

De alternatieve motie van CDA, D66, GroenLinks en PvdA werd uiteraard ook in stemming gebracht, maar de uitslag was bij voorbaat bekend: verworpen met acht voor en vijftien tegen.

Ik, en minsten een paar anderen, blijven met een wrang gevoel achter. En de asielzoekers, ach, die zullen er waarschijnlijk of hopelijk niet veel van merken: Nederland is nog niet vol, en er zijn in dit kleine landje nog gemeenten die wel hun sociale verantwoordelijkheid nemen en waar de asielzoekers (door Hellevoetsluis een paar meer) wel welkom zijn.