Door op 13 april 2017

Huisartsenpost/spoedeisende hulp

Geen bereidheid herstel spoedeisende hulp Voorne-Putten-Rozenburg –

Woensdagavond 12 april kwam de commissie Zorg-Welzijn-Onderwijs in Hellevoetsluis bijeen om de afkalving van de spoedeisende hulp op Voorne-Putten te bespreken met leidende instellingen in deze (huisartsenpost en ambulancedienst).

Achtergrond

Heel in het kort een schets van de geschiedenis inzake:

 • 2010: de nacht- en weekendapotheek van Hellevoetsluis wordt gesloten; een van de argumenten was dat de Huisartsenpost altijd beschikking heeft over de meest noodzakelijke medicatie.
 • 2014: de Huisartsenpost Hellevoetsluis (HAP) wordt gesloten, onder meer omdat bundeling in Spijkenisse veiliger zou zijn: soms is er in Hellevoetsluis maar een arts op de post, en Spijkenisse heeft de achtervang van de Spoedeisende Hulp (SEH) achter zich.
 • 2015: de SEH van Spijkenisse MC wordt ‘uitgekleed ‘tot uitsluitend van 8 tot 21 uur.
 • Ambulances op Voorne-Putten halen bij lange na de normen voor de aanrijtijden niet (15 minuten in 95% van de spoedritten); in plaats van 5% die de 15 minutendoelstelling niet haalt, is dat nu bijna 12%.

Verloop van de commissievergadering

De bestuurstafel was bezet door wethouder Hans van der Velde, burgemeester Milène Junius, directeur Huisartsenposten Rijnmond de heer B. Prins, huisarts uit Hellevoetsluis de heer H.J. Hoogervorst en directeur ambulancezorg de heer J.A. Wijten. Bij aanvang van de vergadering werd er ingesproken door de heer W. Heidacker van het burgerinitiatief “Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp VPR”, de heer A. van der Zalm, ervaringsdeskundige, en de heer J. Heijndijk, VVD-raadslid uit Westvoorne. Raads- en commissieleden uit Brielle, Westvoorne en Nissewaard waren voor de gelegenheid uitgenodigd. Behalve enkele raadsleden uit de buurgemeenten (welkom Dorotee Kieboom; wel erg weinig, tot mijn verrassing), zat de publieke tribune helemaal vol met bewoners die deze zaken blijkbaar nauw aan het hart gaan.

De heer Heidacker maakte meer dan maximaal gebruik van zijn spreekrecht en gaf een gedreven uiteenzetting wat er mankeert aan de huidige situatie van wachttijden op de HAP en aanrijtijden van ambulances, de gebrekkige en soms onjuiste informatie van de betrokken instellingen; hij deed een klemmend beroep op de commissie en college om er wat aan te doen. De heer van der Zalm schetste vanuit zijn eigen ervaring als chronisch zieke hoe excessief wachttijden zijn, hetgeen nog eens dunnetje over gedaan werd door de heer Heijndijk, met een pleidooi om als raden van Voorne-Putten met een gezamenlijke motie te komen.

Vervolgens was het aan de heren Prins, Hoogervorst en Wijten om met enkele slides de huidige situatie en ontwikkelingen te schetsen. Presentatie die uitblonk in nietszeggendheid en mistgordijnen, en dat leidde dan ook tot een groot aantal vragen vanuit de commissie. Wethouder en burgemeester hielden zich als respectvol gastheer/-vrouw terecht op de vlakte, en lieten de verdediging aan de gasten.

Een beknopte bloemlezing van de uitkomsten van presentatie, en vragen/opmerkingen:

 • Veel argumenten uit het toetsingsrapport uit 2014 om de HAP te sluiten blijken al lang niet meer van toepassing te zijn;
 • Wachttijden HAP zijn de laatste jaren toegenomen;
 • Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar om ambulances voldoende te bemensen;
 • Ambulances maken meer ritten door verschillende, onder meer beleidsmatige oorzaken;
 • Herstel van een volwaardige SEH in Spijkenisse zal de ambulancedienst ademruimte geven;
 • Herstel van een HAP in Hellevoetsluis zal ook in beperkte mate bijdragen aan deze ademruimte, maar zeker ook recht doen aan de wens van een groot deel van de lokale bevolking;
 • De argumenten uit het ROAZ-toetsingsrapport van 2014 lijken inmiddels veelal achterhaald; VVD-collega de heer Slavenburg deed dan ook de terechte suggestie om dit onderzoek te herhalen; echter weinig animo bij de leidende instellingen.

Bespiegelingen

Behalve deze opmerkingen, wil ik iets langer stilstaan bij twee aspecten, die anders onvoldoende belicht worden: de inbreng van de heer Heidacker en de rol van de huisartsen.

In zijn inbreng is de heer Heidacker niet altijd heel diplomatiek; we moeten hem echter het krediet geven dat hij verdient. Hij legt de vinger op de zere plek, dokter, en dat doet wel eens pijn. Hij loopt daarbij op tegen een muur van onwilligheid, en met veel vasthoudendheid probeert hij daar voor het welzijn van de bewoners van ons eiland een bres in te slaan. Daarbij heeft hij niet geschroomd om de ‘koninklijke’ weg te bewandelen, namelijk zijn (en ons) recht te halen bij de instantie die daar voor is, namelijk de medische tuchtcommissie. Dat kan en mag hem niet kwalijk genomen worden, daar waar alle andere wegen blijkbaar werden afgesneden door de beroepsgroep vis a vis de gebruikers. En de heer Heidacker dan duiden, zoals de heer Hoogervorst deed,  met de term “de heer H.” alsof het een crimineel betreft, dat heeft geen pas. Als iedereen werkelijk van goede wil is, zouden we toch tot elkaar moeten komen (hoop ik …).

De rol van de huisartsen is voor velen van ons erg diffuus, moeilijk grijpbaar. Laten we voorop stellen dat ik niet terug wil naar de situatie waarin de dorpsdokter zich 50 jaar geleden bevond: altijd, dag en nacht, beschikbaar voor zijn/haar patiënten. Maar ik krijg ook signalen dat niet alle huisartsen zo stellig tegen een HAP in Hellevoetsluis zijn. CDA-collega Lubbers sprak ook zijn twijfel uit of de groep huisartsen werkelijk in alle redelijkheid op Voorne niet groot genoeg is om een levensvatbaar nacht- en weekendrooster op te zetten. Zijn de praktijkgroottes op Voorne-Putten dan dermate fors dat zij echt aan de limiet zitten? Of zijn de vergoeding hiervoor dermate laag dat ieder redelijk mens daar voor zou passen? Of is het zo dat slechts een deel van de artsen deze ‘buitentijdse diensten’ niet willen doen, en daarmee de belasting bij de willende artsen navenant en excessief toeneemt? Ik weet het niet, en het zou mij veel waard zijn om eens niet alleen dr. Hoogervorst of dr. Machin, maar alle huisartsen eens in de ogen te willen kijken, en een goed gevoel te krijgen waar zij staan. Waarschijnlijk een utopie?

Conclusies

Het voldoen aan de normen voor de aanrijtijden van ambulances kan alleen door alle elementen aan te pakken die dit positief beïnvloeden: voldoende materieel, juiste triage, voldoende adequaat personeel op de juiste plaats, en voldoende fijnmazige spreiding van HAP’s  en SEH’s. Anders is het echt “trekken aan een dood paard”, zoals IBH-collega Reumkens zo treffend zei.

Eigenlijk kunnen we stellen dat de hele raad en het college de roep van de inwoners ondersteunt dat HAP en SEH op Voorne-Putten (en Rozenburg) weer in ere hersteld moeten worden. Alleen de leidende instellingen, en met name de leiding van de huisartsenpost staan daar diametraal tegenover; om met zijn eigen woorden de conclusie van dr. Hoogervorst te citeren: “De huisartsenpost komt NIET terug op Voorne”.

We zullen het zien: wint de arrogantie van de macht van de onwillige artsen, of die van de rechtvaardige wensen/eisen van de patiënten samen met die van de redelijke en willige artsen? Wat zeker is, is dat de inwoners, politiek en gemeentebesturen zich nog niet gewonnen zullen geven. Waarbij de politiek samen met de inwoners graag alle mogelijkheden te baat willen nemen, en graag de gemeentebesturen alle ondersteuning wil geven om de medische branche tot inkeer te brengen.

Onze PvdA-fractie zal de suggestie van de heer Heijndijk uit Westvoorne voor een gezamenlijke motie aanstonds overwegen, en ik denk zomaar dat ook de andere fracties dit zullen doen. We houden u op de hoogte.