Door Henk Joosten op 7 juli 2017

H’sluis – Voorjaarsnota 2017…

Wij zijn bezorgd over het aankoop- en aanbestedingsbeleid. De negatieve publiciteit is schadelijk voor de bestuurlijke geloofwaardigheid. Zoals reeds aangekondigd zullen wij daar na de zomer in commissieverband terug komen…

Dit college heeft een  financieel Konijnenpootje om de nek. Dat is onze conclusie na lezing van deze zomernota. Eerst was er al het baggerkonijn, die  toen kennelijk zijn pootje heeft afgestaan. Toen was er het fantoom  van de verdwenen rente  en nu weer het mirakel van de meicirculaire. 

Tegen zoveel geluk is  geen enkel financieel gat opgewassen. Des te zuurder en onverteerbaarder wij het vinden dat bij de discussie over de nota minimabeleid , de meerderheid in deze raad tegen onze amendementen voor een verruiming heeft gestemd. Die politieke kloof wordt niet gedicht door een konijnenpoot. En des te volhardender wij zijn om in dit najaar te komen met voorstellen om het eigen risico in de zorg , juist voor de mensen met de smalle beurs tot een inkomen van 120% van het minimuminkomen te compenseren. College u mag dat nu al meenemen in uw begrotingsvoorbereiding. Ook op het terrein van Zorg zullen wij dit najaar plannen presenteren om te komen tot een Sociale Supermarkt in Hellevoetsluis

De financiële voorspoed is bepaald niet aan dit college toe te schrijven. Het tekort op de jaarrekening van 1,4 miljoen euro kan niet afgedaan worden met de dooddoener van incidentele lasten. Ook deze z.g. incidenten komen immers niet uit de lucht vallen. Dat er bijvoorbeeld bijgestort moet worden in het fonds publieke ambtsdragers, vanwege een lage rente, vereist geen hogere wiskundige kennis. Ook is het zeer kwalijk dat de raad niet eerder is geïnformeerd. Voorzitter op welk moment was het college op de hoogte van deze tegenvaller en wat waren de overwegingen om dit pas nu te melden?? En welke gevolgen trekt de wethouder financiën hier uit?? Een antwoord juist op deze vraag hebben wij niet mogen ontvangen.

Klik hier om de hele inbreng van Henk op de Voorjaarsnota 2017 te lezen.

Motie Werkgelegenheid: Tijdens deze raadsvergadering diende de PvdA-fractie samen met CDA, D66 en IBH een motie “Werkgelegenheid” in. Voor onze trouwe volgers zal het duidelijk zijn dat deze motie sterk geënt was op Het Plan van de Arbeid dat de PvdA op Voorne-Putten al in 2015 het licht liet zien.

Klik hier om deze Motie Werkgelegenheid te lezen.