Door Hennie Wiersma op 27 juni 2014

Even bijpraten…

In de commissie WWR van 16 juni jl. hebben we als PvdA de bewonersgroep uit de Ravense Hoek geadviseerd gebruik te maken van het spreekrecht. Bewoners die niet “zeuren”, maar de handen uit de mouwen willen steken. Dat moet je koesteren.

 

Get the bluesIn de commissie Wonen Werk Recreatie (WWR) van 16 juni jl. hebben we als PvdA de bewonersgroep uit de Ravense Hoek geadviseerd om gebruik te maken van het spreekrecht. Een belangrijk middel voor bewoners als blijkt, dat vanuit de gemeente zelf geen overleg wordt gevoerd over zaken, die juist wel jouw directe woonomgeving betreffen. Bewoners die niet alleen “zeuren”, maar juist ook zelf de handen uit de mouwen willen steken. Dat moet je koesteren. Net als de initiatieven die genomen worden om Hellevoetsluis tot een bruisende stad te maken. De Bluesnight is daar een mooi voorbeeld van. Wordt al 15 jaar gehouden. Maar wat er nu is gebeurd: ze hebben geen vergunning gekregen omdat er in hetzelfde weekend een ander evenement is. De Slag om Hellevoet, ook prachtig natuurlijk, maar waarom zou dat elkaar moeten bijten? De Bluesnight is immers ’s avonds tot in de kleine uurtjes. Teleurstelling bij de organisatoren die al volop voorbereidingen hadden gedaan en afspraken hadden gemaakt.

CommunicatieCommunicatie: daar draait het om op vele gebieden. Terwijl geld, dat overblijft in het Participatiebudget, als meevaller wordt gezien. Het valt niet mee als je niet met de betrokkenen gaat overleggen waarom je iets wil doen. Op zijn minst uitleggen. Een ander ding, dat opvalt is, dat er niet echt breed wordt gedacht. Een verordening maken om een complex mogelijkheden te verlenen om een facelift te krijgen. Maar verbinden aan duurzaamheid en iets terug doen voor de woonomgeving, kortom maatschappelijk belang, is niet vanzelfsprekend. De PvdA wil het college aansporen om juist niet alleen in hokjes te denken.

Sport is voor de PvdA een speerpunt en natuurlijk is subsidie voor de sportverenigingen die aanpassingen willen doen van groot belang. Sportverenigingen, pure vrijwilligersorganisaties, betekenen veel voor Hellevoetsluis. Toch zien we als PvdA nog meer kansen: vanzelfsprekend zou het moeten zijn om verenigingen meer engagement te vragen bij de buurten. Waar trapveldjes ontbreken maar grote delen van de week velden er verlaten bij liggen is wellicht een win-win situatie mogelijk. Vooral voor kinderen en jongeren die beperkte mogelijkheden hebben. Meer gebruik maken van speciale provinciale en landelijke subsidies. Het is moeilijk om die manier van denken over het voetlicht te krijgen bij de partijen. Maar wanneer de veranderingen op gebied van zorg en welzijn worden ingevoerd en een verdere implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is juist profiteren van de mogelijkheden die er wel zijn, belangrijk.

Hennie Wiersma