Voor het eerst in Brielle…

26 november 2019

Door Evelyn Hijink
op 26 november 2019 Delen

Brielle – nog nooit –bij mijn weten- een stap gezet in het prachtige vestingstadje Brielle, op slechts een half uurtje rijden vanuit Den Haag. Toch raar, zo dichtbij en blij verrast door de mooie ligging van de vestingstad met z’n rijke geschiedenis waaronder de Spaanse bezetting en bevrijding. Ik heb afgesproken met partijgenoot Ronald Vermeulen. Via Facebook mailen we elkaar over onder meer de biomassacentrales en Ronald hield me scherp in de gaten vanaf de eerste vragen die ik stelde in de Provincie Zuid-Holland naar de relatie van bomenkap en de biomassacentrales.

In omgeving Brielle staan twee biomassacentrales in de planning. De zorgen om de inpassing van het landschap, de luchtkwaliteit, de herkomst van de brandstof en de toename van vrachtwagens op de smalle weggetjes in het open landschap kan ik mij goed voorstellen. Ik ontmoet Ronald en twee fractiegenoten Patricia Feelders en Hannke Klip bij de ‘Brielsche Aap’, een prachtig gelegen grand-cafe/bar/restaurant en natuurspeeltuin op een eilandje mooi verstopt in het groen, waar iedereen elkaar lijkt te kennen.
Ik voel me meteen op mijn gemak zeker wanneer de commissieleden Hanneke Klip en Patricia Feelders enthousiast vertellen over de opgaven in Brielle; nieuwe duurzame woningen, de voorzieningen op niveau houden en hoe het open landschap ook voor de toekomst te beschermen. Ronald kenmerkt zich door de gedrevenheid vanuit zijn politie-achtergrond en gevoel voor rechtvaardigheid. Na een behoorlijke dip voor de PvdA enkele jaren geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen (tja; waar niet) heeft Ronald een groep van 25 betrokkenen bij elkaar gekregen met ook veel jonge geïnteresseerden en niet allemaal vanuit de politiek om aan de slag te gaan. Aanstekelijk is zijn verhaal en energie.

Sightseeing Brielle
Dan stappen we in zijn auto voor een sightseeing. Het is een typische mistige, windstille grijze vrijdagmiddag, toch is het mooi. Ronald rijdt langs twee recreatieplassen gelegen in het groen waar in één giftige grond is gestort (kan je dus niet meer zwemmen) en de locaties waar de biomassacentrales gepland staan. Ronald heeft zich vanuit de PvdA jarenlang ingezet om het landschap rondom de vestigingsmuren open te houden. Je ziet ook meteen hoe de kassen vanuit het Westland oprukken en hoe de verrommeling ook hier toeslaat. “Westlanders gaan voor optimale winst en schaalgrootte en Briellenaren zijn hier van oudsher één met hun omgeving en gaan doorgaans voor een meer divers bedrijf”

Eén van de centrales is een kleine van onder de 15 MW (vanaf 15 MW zijn de vergunningseisen strenger) en moet alleen in de wintermaanden het aardwarmtenet op temperatuur houden. Wanneer dat alleen met lokaal snoeiafval kan en op een schone manier gestookt wordt, is het misschien niet zo’n verkeerd idee. Maar voor biomassacentrales die hout door vrachtwagens toegevoerd krijgen, af en aan zwaar verkeer, luchtvervuiling etc; dat zien de PvdA’ers niet zitten. Ik ben het erg met hem eens.

Ik ben blij dat ik naar Brielle ben afgereisd; we spreken af dat we de biomassacentrales in de gaten houden en kijken of nu i.h.k.v. de stikstofcrisis er meer mogelijkheden zijn. Daarnaast zal de RES (Regionale Energie Strategie) Rotterdam-Den Haag ook voor Brielle een wezenlijk rol gaan spelen als het gaat om de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. Ronald geeft aan zich daar mee te gaan bemoeien. Uitgangspunt van een RES is het actief betrekken van bewoners en dat blijkt ook hier wat zorgelijk.