Eersteling der vrijheid…

Door Ben van Stijn op 28 maart 2019

…dat staat geschreven op het historische gebouw waarin wij vandaag vergaderen

Libertatis Primitiea, eersteling der vrijheid. Dat staat geschreven op dit historische gebouw waarin wij vandaag vergaderen.

En dat betekent heel wat. Brielle, of Den Briel, is een trotse stad met een eeuwenlange geschiedenis. Den Briel was al een invloedrijke stad toen Rotterdam nog slechts een stipje op de kaart was en de omgeving die wij nu kennen als Hellevoetsluis niet meer dan een moeras. In de loop der eeuwen zijn wij de strijd aangegaan met de vele zaken die de stad en haar belangen bedreigden. In 1572 werden de Spanjaarden uit de stad verdreven. In 1813 deden wij hetzelfde met de Fransen. In Den Briel zijn mensen geboren van naam en faam, zoals Maarten HarpertszoonTromp, Witte de With, Willem Bloys van Treslong, Philips van Almonde en recenter Toon Tellegen en niet te vergeten natuurlijk Natasja Froger

Voorzitter, waarom deze korte bloemlezing over de geschiedenis van Brielle? Welnu, we staan ook nu voor een belangrijk moment in de geschiedenis van Brielle. Nieuwe bedreigingen of beter gezegd uitdagingen staan voor de poorten van Brielle. Dit keer niet in de vorm van mannen met Hellebaarden, maar in de vorm van wet en regelgeving. Het moderne Nederland ontwikkelt zich steeds verder en ook Brielle moet mee in deze vaart der volkeren. Was het in het verleden van belang om muren om je stad te bouwen en met alle geweld te verdedigen wat van jou was, is het tegenwoordig veel wijzer die belangen gezamenlijk op te pakken. Zo bescherm je ook wat van belang is voor de stad en haar inwoners. Die keus ligt nu voor.

Voorzitter, voor ons ligt het rapport “Verkenning bestuurlijke toekomst Brielle”. Een onderzoek vanuit de Brielse raad na het mislopen van de WOV vorig jaar, een domper nog steeds. De afgelopen maanden heeft een werkgroep, waar ikzelf deel van mocht uitmaken, onderzocht wat de meest kansrijke opties zijn voor samenwerking op Voorne en mogelijk verder.

Ik zou allereerst willen vertellen dat de samenwerking binnen deze groep mij zeer goed is bevallen. Niet alleen politieke standpunten werden betrokken in de discussies, maar vooral wat het beste voor Brielle is, los van partijpolitiek. Ik wil de leden van de werkgroep hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Het heeft een stuk opgeleverd dat richting geeft aan onze toekomst.

Zoals eerder gezegd, was de opdracht te onderzoeken wat de meest kansrijke opties zijn voor de toekomst van Brielle.

De fractie van de PvdA onderschrijft het rapport en kan instemmen met de conclusies en de daaruit volgende stappen. Dat betekent dat wij ons dus vanavond niet uitspreken over welke optie wij het meest voor de hand vinden liggen. Het is nu van belang anderen aan het woord te laten, te weten de Brielse samenleving. Wij zien deze gesprekken met veel vertrouwen tegemoet en zullen de uitkomsten van die ontmoetingen meenemen in onze overwegingen later in het proces. Onze afdeling maakt morgen al een start met die gesprekken door de resultaten te bespreken van een enquête onder onze leden, ook die nemen wij mee in onze afwegingen.

Voorzitter, afsluitend geven wij graag mee met veel enthousiasme de afgelopen weken te hebben gewerkt aan dit onderzoek en vooral op de manier waarop die is vormgegeven. Ik zou vanaf deze plaats ook graag alle betrokken ambtenaren willen bedanken voor hun tomeloze inzet en voor het delen van hun inzichten. Wij zouden graag zien dat deze werkgroep, of een andere, het verdere proces uitwerkt en daarmee het gesprek met de Brielse samenleving voorbereid en vormgeeft.

Voorzitter, ik begon mijn verhaal in het Latijn. Het schijnt electoraal erg in te zijn om dat te doen en ik voldoe graag aan die nieuwe verwachting met het volgende citaat: “Concordia Parvae res crescunt , discordia maximae dilabuntur”. Wat zoveel betekent als: “De kleinen groeien door eendracht, maar de grootsten gaan ten onder door tweedracht”. En beter bekend onder de spreuk: “Eendracht maakt macht”. Wie samenwerkt, staat sterker en krijgt meer gedaan. Wie kan daar nu tegen zijn?