Een kijkje in de keuken…

Door Hennie Wiersma den Dulk op 10 mei 2019

… een kijkje in de keuken van
ons Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta:
verslag van een Hellevoetse Watervrouw

Aan de slag in het Waterschap, dat mag ik, namens jullie, de vele stemmers en dat vind ik een grote eer. Nogmaals dank voor het vertrouwen en nu: waarmaken als volksvertegenwoordiger in het oudste bestuursorgaan dat ons land kent en het nog maar kort de gewoonte is, dat ook de politiek hierin vertegenwoordigd is. Logisch gevolg van het feit dat ook bewoners in de steden mee gingen betalen aan de kosten, wat vroeger meer het belang was van de boeren en aannemers die moesten zorgen dat de dijken er kwamen.

Notabelen die het Waterschap bestuurden en die geschiedenis spiegelt zich nog steeds af in de Waterschappen.  Boeren hebben vanzelfsprekend al hun zetels en ook de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Daarnaast een vaste zetel voor natuur. Maar veel politieke vertegenwoordigers zijn ook van het boerenland. Helaas zijn we in deze collegeperiode, ondanks de winst en meer stemmen dan vorige verkiezingen en ook meer dan o.a. CDA en VVD, buiten de coalitie gehouden. Ik zeg ook nadrukkelijk: gehouden. Want ondanks een open en transparant proces bij de coalitievorming – volgens de formateur en vervangend dijkgraaf – bleek niets minder waar en was alles al binnen een week “bekonkeld”.  Een slechte start voor het bestuur van dit Waterschap, misschien niet leuk om te zeggen maar wel echt hoe dit gebeurd is. Ik heb tijdens die vergadering, volwassenen zien huilen. Dus: ga er maar aan staan.

Intussen zijn we weer een paar weken verder en hebben we als fractie besloten om letterlijk aan de slag te gaan en ons niet buitenspel te laten zetten. Dat betekent dat we dus wel mee gaan denken en schrijven aan de nieuwe plannen. Ondertussen pak ik ook vragen uit de omgeving op: zoals de klacht van Wim Bronder uit Rockanje, die al jaren te maken heeft met een heel slecht wegdek waardoor zelfs zijn kleinkind op de fiets ten val kwam, en de suggestie van Hélène Wezemer uit Oudenhoorn om snelheid beperkende maatregelen te nemen om de doorgaande wegen. Deze vragen liggen bij het bestuur. Ook die vanuit de Hellevoetse fractie: in het kader van verbetering recreatie zijn – trouwens tot grote verbazing van bewoners – een 16-tal vissteigers aan het Haringvliet ter hoogte van de Zeedijk gerealiseerd. Heel recent en wat blijkt: ze brokkelen geheel af, waardoor betonijzer tevoorschijn gekomen is, gevaarlijk.

En zo kennen jullie mij hoop ik, ik probeer mij in te zetten. Natuurlijk ook inhoudelijk voor de toekomst waarin het Waterschap. “Inzicht in waterkwaliteit: goed water, goed leven”. Een toekomstbestendig plan maken en juist het voortouw te nemen: denk aan nieuwbouwplannen waarbij het noodzakelijk is, om vanaf de bouw, rekening te houden met o.a. voldoende waterberging in wijken. Om hoosbuien op te vangen maar ook buffers bij droogte.

Altijd alert blijven –  wat gebeurt er: gaat een fabriek in de buurt daadwerkelijk uitbreiden, wat betekent dat voor de vervuiling? Worden er weer bomen omgehakt en waarom? De agenda is heel breed.  Onze fractie blijft zich ook inzetten dat de kwijtschelding gehandhaafd blijft.

Focus: ik heb gekozen voor de portefeuille Water. Met vele onderdelen waterwerken: slibverwerking, zuiveringsinstallaties, analyse van water, kortom een hele wateragenda.

De afgelopen weken zijn er vele uren besteed aan bijeenkomsten en trainingen. Vanuit de PvdA wordt door het CLB een prima leergang georganiseerd voor nieuwe Provincie- en Waterschapsbestuurders. Het kost tijd, maar het levert veel op en ik doe het echt om iets te kunnen betekenen aan die tafel. Daarom: weet mij te vinden en laat mij weten wanneer het Waterschap aan zet moet zijn. Juist in Hellevoetsluis, stad aan het water, waar het goed wonen is.

Voorts wil ik nog complimenten maken aan de organisatie van de l mei viering. Mooie locatie, inhoudelijk en goed verzorgd. Kati Peri heeft een plekje in mijn hart veroverd door haar heldere en betrokken betoog. Bestaanszekerheid voor iedereen, ook in Europa, eerlijk en duidelijk. Zij krijgt mijn stem.

En nog een mooie foto van de 1 mei viering in Brielle waar Kati enthousiast vragen aan het beantwoorden is

 

Hennie Wiersma den Dulk

Hennie Wiersma den Dulk

Vertegenwoordigt de PvdA in het bestuur van Waterschap Hollandse Delta

Meer over Hennie Wiersma den Dulk