Door op 7 november 2015

Een Hellevoets referendum???

Het zou zomaar kunnen! In april volgend jaar wordt er een referendum over het handelsverdrag met de Oekraïne gehouden. Onze fractie heeft, tijdens de Algemene Beschouwingen, voorgesteld om tegelijkertijd met dit landelijke referendum, een eigen Hellevoets referendum te houden.

Onze fractie vindt wel dat het een nuttig referendum moet zijn en geeft als voorbeeld dat Hellevoeters zich uit kunnen spreken over de gemeentelijke samenwerking met de andere gemeenten op Voorne. Het college heeft toegezegd een werkgroep samen te stellen om te brainstormen over:

  • Het organiseren van een eigen referemdum tegelijk met het referendum over het handelsverdrag met de Oekraïne…
  • En welke vraag we dan voorleggen aan onze inwoners…

Natuurlijk willen wij graag weten hoe jullie (onze leden en belangstellenden) denken over een eventueel Hellevoets Referendum en welke vraag jullie dan graag op het formulier zouden zien.

Heb je daar ideeën over?
Laat het via een mailtje of telefoontje aan een van onze fractie- of steunfractieleden weten!
Alle e-mailadressen en telefoonnummers zijn te vinden in de rubriek Wie is Wie’.