Door Regina Roggeveen op 22 februari 2017

Een beetje geluk…

Ook in Westvoorne hebben wij een motie voor de bestrijding van kinderarmoede ingediend. Met succes, want alle partijen stemden unaniem in…

In de motie wordt aan het College gevraagd met een voorstel te komen hoe de extra middelen van het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk aan kinderen in armoede worden besteed. Daarbij te zorgen dat alle beoogde kinderen bereikt worden, deze middelen aanvullend zijn op huidig armoedebeleid en ernaar te streven dat kinderen ook zelf betrokken worden bij de bestrijding van kinderarmoede.

De wethouder kon al meedelen dat een deel van het geld besteedt zal worden aan zwemles voor kinderen van minima, die in onze gemeente komen wonen en vanwege hun leeftijd geen gebruik meer kunnen maken van de school zwemlessen.

Uitvoer van de eerder door onze fractie ingediende motie dus. Op korte termijn komt het onderwerp voor de bestrijding van kinderarmoede op de agenda en er wordt aan de Raad gevraagd met suggesties te komen.

Als PvdA’ers vinden wij dat het in een welvarende gemeente als de onze niet voor moet komen, dat kinderen bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school gaan, zij hun verjaardag niet kunnen vieren, niet mee kunnen doen aan muziek- of sportlessen of geen goed geregelde ziektekosten verzekering hebben. Er moet alles aan gedaan worden dat zij geen buitenbeentjes in onze samenleving worden, gelijke kansen hebben, maar vooral gelukkig op kunnen groeien.

Regina Roggeveen,
PvdA Westvoorne