De verkiezingen op Voorne…

Door Bestuur PvdA Voorne op 21 maart 2019

De verkiezingen op Voorne, een voorlopige analyse…

(NB: alle cijfers op grond van voorlopige uitslagen)

Provinciale Staten:

In Hellevoetsluis werd Forum voor Democratie grootste met bijna 28%. Met 16,1% volgde de VVD en de PVV met 10,0%. De PvdA kwam op de vierde plaats met 8,6%, 1,9% minder dan bij de Provinciale Staten van 2015, maar 1,3% meer dan bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018). Opvallend waren de aanmerkelijke teruggang van de PVV, meer dan gehalveerd, en toch ook van de VVD. Onze politieke vrienden van GroenLinks verdubbelden bijna ten opzichte van de Provinciale Staten van 2015, maar moesten wel een forse veer laten ten opzichte van de Gemeenteraadsverkiezingen van2018. CDA halveerde bijna. De opkomst was hier 52,3%, ruim 10% meer dan vier jaar geleden.

In Brielle was ook  Forum voor Democratie de grootste, hier met 24,8%  gevolgd door de VVD die met 19,5% een klein verlies boekte. PvdA werd hier 3e met een kleine winst naar 8,4% ten opzichte van de Provinciale Verkiezingen van 2015 maar wel met enig verlies t.o.v. de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. CDA volgde met fors verlies op 7,5%. D66 ook met fors verlies op 6,4%. De opkomst was hier 57%, ook 10% hoger dan vier jaar geleden.

In Westvoorne kon de VVD het Forum voor Democratie  nipt weerstaan; weliswaar met een verlies van 4,5% scoorden zij toch nog 24,7%. Het Forum voor Democratie kwam hier op 24,0%. 3e partij werd het CDA die fors verloor en bleef hangen op 7,8%. De PvdA verloor licht zowel ten opzichte van de Provinciale Staten van 2015 als de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. PVV volgde in de rij met 7,0% (halveerde), D66 met 6,8% ook op fors verlies. Opkomst in Westvoorne was de hoogste op ons eiland, 61,1%, ook +10%.

Waterschap Hollandse Delta:
In alle drie de gemeenten op Voorne werd de Waterschappartij Hollandse Delta de grootste, met ongeveer dezelfde resultaten als 4 jaar geleden, ordegrootte tussen de 35 en 48%. Tweede werd de VVD in Hellevoetsluis en Brielle met scores tussen de 12 en 17%. In Brielle bleven zij steken op 13% en werden zij ingehaald door Hollandse Delta Natuurlijk met 16,6%. In Hellevoetsluis en Westvoorne werd Hollandse Delta Natuurlijk derde met resultaten rond de 12%.

De PvdA toonde een afwisselend beeld: 5,3% in Westvoorne, 7,5% in Brielle en 10% in Hellevoetsluis. In Hellevoetsluis een lichte stijging van bijna 1%, in de twee nadere gemeenten vrijwel onveranderd.

Welke conclusie kunnen hieruit voor onze regio worden getrokken?

  • De opkomsten zijn over de hele linie fors gestegen. Blijkbaar ziet men de noodzaak in om zijn stem uit te brengen.
  • We moeten onderkennen dat het Forum voor Democratie een rol van betekenis gaat spelen in de Provincie (niet in het Waterschap, waar zij niet aan de verkiezingen deelnamen). We zullen moeten ervaren hoe dat uitpakt.
  • Ten opzichte van de Provinciale Staten 2019 is onze PvdA nog wat gezakt maar er is wel duidelijk herstel t.o.v. de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waar wij ook in de rangorde nu GroenLinks, CDA en D66 achter ons lieten. Is de weg omhoog ingeslagen? Het is nog te vroeg om al te hard te juichen maar er lijkt licht aan de horizon.
  • Het is nog niet te voorspellen hoeveel zetels wij in het Waterschap zullen bezetten; zoals het er nu naar uitziet zouden wij misschien met enige moeite de huidige twee zetels kunnen behouden. Het valt dus nog maar te bezien of onze lokale kandidaat Hennie Wiersma – Den Dulk in de prijzen valt. De komende dagen zal daar meer duidelijkheid over komen.
Bestuur PvdA Voorne

Bestuur PvdA Voorne

Klik hier voor de samenstelling van ons bestuur.

Meer over Bestuur PvdA Voorne