DE AANHOUDER WINT….

Door Regina Roggeveen op 9 oktober 2018

Ja, de aanhouder wint…
Een typische eigenschap van PvdA ‘ers én een die je hard nodig hebt in de politiek.

Even een kleine update van wat er momenteel zoal gebeurt. Vlak na de verkiezingen en gedurende het zomerreces is er inhoudelijk niet veel gepasseerd. De nieuwe Coalitie en het College zijn opgetuigd en het programma van de coalitie is vertaald in het Collegeprogramma. Concept wel te verstaan.

Twee voor ons belangrijke onderwerpen, die uit de gesprekken met burgers naar voren kwamen, zijn hierin opgenomen. Het onderzoek om te komen tot een zorghotel in Westvoorne en een woningbehoefte onderzoek dat moet leiden tot doelgerichte woningbouw. Wij vermoeden dat met name senioren, starters op de huurmarkt met een kleine beurs en degenen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning (maar niet genoeg verdienen om een soortgelijke woning te kopen) naar voren zullen komen. Ons woningbedrijf in Westvoorne kan hierin een belangrijke rol spelen en wij zullen niet nalaten het voortouw te nemen om hier voorstellen voor te doen. Wat betreft het gewenste zorghotel zullen we ons College, dat al onderzoek aan het doen is, daar waar mogelijk graag ondersteunen. Ik moet er erg aan wennen in de Coalitie te zitten en niet als oppositie meteen op de bres te hoeven springen. Heel comfortabel maar het blijft oppassen dat zaken niet over het hoofd gezien worden en in een la verdwijnen. Zoals ik in mijn intro al zei, nu volhouden dus…

Windmolens,
Een ander onderwerp dat zijn beslag gekregen heeft deze week is de definitieve plaatsing van de windmolens aan de Haringvlietdam. Provinciale Staten zullen de locatie aan de N57 niet verder ontwikkelen nu Hellevoetsluis te kennen heeft gegeven dat de locatie langs de Haringvlietdam technisch en maatschappelijk kan. Volhouden en doorzetten van de georganiseerde burgers en ook de politiek heeft hier zijn vruchten afgeworpen.  Ik voel mij hier extra bij betrokken, omdat ik ingesproken heb bij de Provincie en het standpunt van de Westvoornse Raad verwoord heb.

Ruiterpaden.
Over de Provincie gesproken. Afgelopen woensdag werd mij de gelegenheid geboden mee te praten over het opstellen van een sluitend ruiter- en menpaden routeplan voor Zuid Holland. Een onderwerp dat in onze gemeente al jaren speelt. Er zijn veel economische en particuliere initiatieven op dit gebeid en de behoefte aan een goed ruiterpaden netwerk is enorm. De verdere ontwikkeling van Westvoorne als aantrekkelijke woonplaats, het aantrekken van toerisme en het beter accommoderen van de sport draagt tevens bij aan verantwoord gebruik van de openbare ruimte.

Aan mijn zijde bijgestaan door de voorzitter van de Stichting ruiter- en menpaden Westvoorne hebben wij de bestaande paden, de gewenst schakels en de gewenste paden in kaart gebracht. Evenals meerdere uit de Provincie die aanwezig waren natuurlijk. Het is de bedoeling dat er komend jaar 3 miljoen subsidie beschikbaar komt voor de renovatie van de bestaande paden en de koppeling van de ontbrekende schakels. Daarna eenzelfde bedrag voor nieuwe paden. In hoeverre we hier iets mee bereiken is altijd de vraag, maar we waren er in ieder geval bij, staan op de kaart en nu maar volhouden. Het leuke was dat dit initiatief voortkwam uit een motie ingediend door o.a. Anne Konings van onze eigen Provinciale PvdA.