Door op 30 juni 2013

Buurtonderzoek Wittenshoeck…

Wittenshoeck Juni 2013

Op 27 en 28 juni bezochten wij in uw wijk de De Zicht, Dorsvlegel, Ploegschaar,
Schudegge en Wanmolen; daarbij spraken wij met 52 van u aan de deur over
het wel en wee in uw wijk.

We spraken af u te laten weten wat u ons had verteld en wat we er mee gaan doen.
(Onderaan deze tekst treft u enkele links aan met meer details).

Hier ziet u hoe u over uw buurt denkt: de Top-5 Plus- en Minpunten.

Naamloos
Met u zijn ook wij gelukkig over de sterkste PLUSpunten van uw wijk: de Rustige woonomgeving geeft echter een vertekend beeld: in de meeste wijken scoort dit nog veel hoger, vaak boven de 60%. De Sociale cohesie is wel hoger dan gemiddeld in andere wijken, en dit geldt ook voor Kindvriendelijk. Ook noemden velen de wens tot behoud van het Ploegschaar-schoolgebouw.

De MINpunten zullen wij bij de gemeente signaleren, waarbij de PvdA-fractie zelf met name extra aandacht zal vragen voor de problemen met betrekking tot Onderhoud Openbare Ruimte en de Kwaliteit Woningen. Met betrekking tot Onderhoud Openbare Ruimte kregen wij ook vaak te horen dat deze wijk duidelijk wordt achtergesteld ten opzichte van Ravense- en BonsenHoeck.

Vervolgens stelden wij u de vraag wat de belangrijkste taak is voor de landelijke politiek. U vindt klaarblijkelijk het belangrijkste dat de Economie en Werkgelegenheid hersteld worden (40%), met aandacht voor de Zorg met 27% als goede tweede.

Onze laatste vraag betrof uw persoonlijke invloed op de politiek; 81% van u gaf aan bij de afgelopen verkiezingen te hebben gestemd. Zorgelijk is echter dat slechts 23% van u van mening is hiermee voldoende invloed op de politiek te kunnen uitoefenen. Als lid kunt u meer meedoen!

Als u op onderstaande link klikt, dan krijgt u alle details van dit buurtonderzoek te zien, en het hierover uitgestuurde persbericht:

Wittens13_Details  –  PERSBERICHT