Door op 30 december 2015

Resultaten Buurtbezoek De Put…

Van 19 tot 22 november gingen de vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis weer de buurt in, deze keer in De Put, de straten rondom de Schoolstraat en de Voornsestraat.

Zij spraken daar aan de deur met vierenveertig bewoners. Behalve vragen over de goede en minder goede aspecten van deze buurt en over wat de politiek hier als eerste moet aanpakken, werd ook nader stilgestaan bij het al dan niet hebben van betaald werk.

Grafiek-e1451479951500-2
Zeer hoog scoorde de Rustige woonomgeving in deze buurt: dit werd door 80% van de bewoners genoemd, waarmee dit PLUS-punt ruim anderhalf keer zo hoog scoort als gemiddeld in de andere wijken van Hellevoetsluis. Sociale Cohesie kwam met 43% als tweede uit het onderzoek, en dit is daarmee ook hoger dan gemiddeld in Hellevoetsluis. Als derde kwam Woningen uit de bus met 23% ook hoger dan gemiddeld; dit wordt vooral ondersteund met de opmerkingen dat de woningen hier goed betaalbaar zijn.

Zoals verwacht kon worden door de nabijheid van winkelcentrum De Struytse Hoeck, wordt ook het Winkelaanbod relatief vaak als PLUS-punt genoemd.
Opvallend waren de verschillen van mening over het Parkeren in deze buurt: dit aspect scoorde in de top-5 van PLUS-, zowel als van de MIN-punten, met 7%, respectievelijk 16%; gemengd was het oordeel met name in de Voornsestraat, terwijl er in de Schoolstraat geen positieve oordelen hierover waren.

Onderhoud Openbare Ruimte wordt door ruim een derde van de mensen genoemd. Dat is ruim 3,5 maal zoveel als gemiddeld in de andere wijken van Hellevoetsluis, en dit aspect spant daarmee de kroon onder de MIN-punten; met name de staat van de bestrating wordt als zeer slecht beoordeeld, maar ook over het openbaar groen is men vaak erg kritisch. Hier lijkt zich ook te wreken dat deze buurt een half jaar geleden bezocht werd tijdens een raadswandeling, en dat daarbij blijkbaar verwachtingen werden gewekt die tot dusverre onvoldoende werden ingelost.
Een ander MIN-punt dat het in deze buurt ‘goed’ doet, is de Verkeersveiligheid, met 20% ruim anderhalf keer zo hoog als gemiddeld. Met name te hard rijden werd vaker genoemd, en meerderen deden een warm pleidooi om een 30km-zone in deze hele buurt te vestigen.
Op hetzelfde negatieve niveau staat Overlast; dit betreft enerzijds vandalisme van hangjongeren rond het speeltuintje aan de Kouwenoordseweg, als dronken gasten die de kroeg aan de Oostdijk verlaten.

Vervolgens werd de bewoners gevraagd in hoeverre zij betaald werk hadden, dan wel problemen hadden om hieraan te komen. Blijkbaar een minder geslaagde vraag in deze buurt waar de gemiddelde leeftijd blijkbaar relatief hoog is. Voor 41% was deze vraag dan ook niet relevant omdat zij gepensioneerd zijn. Ruim een derde heeft betaald werk, alhoewel sommigen klagen dat zij niet verder kunnen komen dan een 0-uren contract, terwijl zij een volletijds baan ambiëren. 7% is werkloos, en 18% wilden deze vraag niet beantwoorden, of was deze voor hen niet relevant (ondernemer of afgekeurd).

De PvdA Hellevoetsluis zal de minpunten aankaarten bij de instanties die daar iets aan kunnen doen. Met name zal zij aandacht vragen voor het onderhoud van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid.
Ook in 2016 zal de PvdA Hellevoetsluis doorgaan met de buurten te bezoeken en met de inwoners in gesprek gaan.

De bijlagen

(klik op onderstaande links om de bijlagen in te zien)