Door op 9 september 2015

Bijeenkomst met Hans Spekman…

Na de laatste verkiezingsnederlaag – die overigens in Hellevoetsluis beperkt bleef – werd door ons bestuur (PvdA Hellevoetsluis) een denktank samengesteld die met een rapport moest komen met conclusies over hoe het tot nu toe ging en aanbevelingen over hoe het verder moet.

Op weg met de rozenDe Partij van de Arbeid zet zich van oudsher in voor een betere en eerlijke samenleving, en richt zich daarbij vooral op hen die het niet vanzelf komt aanwaaien. Dat zijn de mensen die gewoon moeten werken voor hun loon, werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij is de mening van de burger van essentieel belang. Bij elkaar wordt dit ‘sociaaldemocratie genoemd’.

De PvdA Hellevoetsluis vult dat op verschillende manieren in: door met Hellevoeters in gesprek te gaan en van hen te horen waar er problemen zijn, door bij instellingen op bezoek te gaan en te vernemen hoe het beleid beter zou kunnen, met ons Ombudsteam om mensen te helpen die de weg zelf niet meer kunnen vinden, door het ondersteunen van gerechtvaardigde acties waar misstanden dit nodig maken, en door aansturing van het gemeentelijke beleid vanuit de gemeenteraad.

Al met al wordt er al veel gedaan, en dan kun je van binnenuit al snel van mening zijn “we doen het erg goed”. Het is echter de vraag of je dat zelf voldoende juist ziet, en het is zeker dat het altijd nog beter kan. Daarom heeft de PvdA Hellevoetsluis in het voorjaar een denktank samengesteld onder leiding van voormalig burgemeester Corstiaan Kleijwegt om zich hierover te buigen. De aanbevelingen van deze denktank omvatten aspecten als bestuurlijke innovatie, verjonging van het ledenbestand en meer samenwerking tussen afdelingen op Voorne-Putten, en met gelijkgestemde partijen.

SamenwerkenDeze resultaten zullen aan verschillende thematafels besproken worden met leden en belangstellenden tijdens een openbare bijzondere ledenvergadering op maandagavond 14 september. Openbaar, omdat deze ledenvergaderingen altijd al toegankelijk zijn voor alle belangstellenden en omdat de mening van iedereen met een sociaal en democratisch hart gehoord moet kunnen worden. Landelijke partijvoorzitter Hans Spekman, een man die de sociaaldemocratie uitgevonden zou hebben als dat niet al gedaan was, zal ook aan deze avond meedoen. Er is nog veel te doen, samen met u kan de PvdA Hellevoetsluis beter worden.

Iedereen is 14 september van harte welkom in het KDO-foyer aan de Plataanlaan 4 te Hellevoetsluis. De zaal is open vanaf 20:00 uur en de koffie staat dan klaar; het programma start om 20:00 uur en wordt tegen 22:00 uur afgesloten.