Door Hennie Wiersma op 18 augustus 2016

Bewoners trekken aan de bel…

Het zijn betrokken bewoners in de Korenaar, na eindeloos aan de bel getrokken te hebben krijgen ze nu gehoor.

Via de korte lijn die wij als raadsleden hebben met het college is het signaal doorgegeven. Maar ook al eerder heeft de PvdA contact gehad in deze buurt. De zonnige In gesprek met bewoners-2middag met wethouder Hans van Lith (11 mei jl.) werd door de bewoners benut door vragen te stellen en suggesties te opperen.

Zij wonen hier al vele jaren en vrezen dat hun buurt, wanneer er niet ingegrepen wordt, zal verpauperen. De Korenaar vormt een doorgaande route vanuit Winkelcentrum de Struytse Hoeck naar andere wijken. Gevolg is veel zwerfvuil en hGroenvoorziening 200ondenpoep, wat bewoners overigens zelf ook weer allemaal opruimen. Maar ook op het gebied van groenvoorzieningen lijkt het wijkje, de eerst gebouwde nieuwbouw in de Struyten, een vergeten gebied. Ook hier is het aan bewoners zelf te danken dat sommige plekken wel goed onderhouden worden, zelfs gemeentelijke stukken. Sommige Hondenpoep 200bewoners houden zich echter niet aan de regels.

Leegstaande panden aan de rand van de wijk werken eveneens verpaupering in de hand en zijn ook zijn bewoners bezorgd over de hangjongeren. Conclusie: een kort wijkbezoek liep uit op een bewonersbijeenkomst met veel aandachtspunten waarop de komende tijd een reactie zal komen. En dat verdient deze buurt: want verhuizen, dat willen ze niet. “We blijven hier wonen tot we hoogbejaard zijn!”