Door Hennie Wiersma op 31 januari 2017

Bewoners krijgen gelijk…

Dat je als bewoner alert moet zijn en daardoor, met een beetje politieke druk, iets kan bereiken blijkt uit het volgende verhaal…

Hellevoetsluis is een stad waar vergrijzing is en toeneemt. Gelukkig zijn er mooie woningen, zowel te huur als te koop, om een rustige oude dag in onze mooie woonplaats te vieren.

Bewoners aan het Muiderslotpad, delen deze positieve ervaring. Woningen op de begane grond zijn echter ook heel aantrekkelijk voor ondernemers: met name vanuit de dienstverlening en zorgaanbieders is er een ontwikkeling dat woonruimte plaats moet maken voor een “bedrijf”.

Dit kan gunstig zijn, ook voor bewoners, immers bepaalde voorzieningen zijn op korte afstand, maar moet niet doorslaan. De ondernemer maakt gebruik van woonruimte die eigenlijk anders bestemd is. In dit geval tekenden de bewoners van “Tolhoeckstaete” dan ook bezwaar aan toen een ondernemer van meerdere woningen een bedrijfspand wilde maken.

Vanuit onze fractie is er bij de bespreking over de Woonvisie ook concreet op deze situatie ingegaan. Hoe is het te rijmen, dat je enerzijds pleit voor een toekomst die, ook voor senioren, voldoende uitkomsten biedt. En aan de andere kant de bestemming van mooie woningen gaat veranderen in bedrijven? Terwijl er voldoende bedrijfsruimten leeg staan.

Kijk maar naar het Winkelcentrum en panden in Kickersbloem. Er is zelfs nog een nieuwe fase in ontwikkeling.

Alle beetjes helpen en uiteindelijk is toch besloten om deze woningen niet als bedrijfspand in te laten richten. Een mooi succes voor de bewoners. Onze fractie blijft opletten.

De laatste tijd worden jammer genoeg wel veel belangrijke besluiten zonder medeweten van de raad genomen. In dit geval zou je ook denken, dat een wijziging in het bestemmingsplan zeker onze aandacht zou moeten krijgen. Echter: als een wijziging klein is kan ook onder “kruimelgevallen” een beslissing worden genomen buiten de raad om.

Advies dus aan iedereen: blijf wakker en kijk goed naar de ontwikkelingen in de omgeving. Meld het ons!!!