Door Webmaster op 7 juli 2017

Bestuursverkiezingen PvdA ZH…

Het huidige bestuur stelt voor de omvang van het bestuur terug te brengen. Het idee is om met een kleiner bestuur meer ‘uit te besteden’ aan kleine pools van PvdA leden die wel incidenteel iets voor de PvdA ZH willen doen maar niet in een bestuur willen zitten…

In het najaar houdt de PvdA Zuid Holland bestuursverkiezingen. Voorzitter Jan Marinus Wiersma en secretaris Rosalie Bedijn hebben aangegeven niet door te gaan. Ook enkele gewone bestuursleden vertrekken. Een kleine selectie commissie gaat aan de slag om een voordracht voor het bestuur te maken. Onmiddellijk na de zomer gaat deze gesprekken voeren om daarna met een voorstel te komen. 

Het huidige bestuur stelt voor de omvang van het bestuur terug te brengen. Het idee is om met een kleiner bestuur meer ‘uit te besteden’ aan kleine pools van PvdA leden die wel incidenteel iets voor de PvdA ZH willen doen maar niet in een bestuur willen zitten. Nu is het zo dat meerdere bestuursleden zich tegelijk bezighouden met afdelingscontacten, met opleidingen, conflictbemiddeling, de organisatie van debatten, communicatie en campagnes. In de nieuwe opzet worden – begeleid door een bestuurslid – deze klussen door genoemde pools opgepakt. Zo worden meer vrijwilligers betrokken en hun creativiteit benut zonder dat zij meer verplichtingen aangaan dan ze willen.

De kleine selectie commissie die door de PvdA ZH is ingesteld zal criteria hanteren zoals verwantschap met het sociaal democratisch gedachtengoed,  betrokkenheid bij een partij die een moeilijke tijd doormaakt, diversiteit en regionale spreiding.

Van de nieuwe voorzitter mag worden verwacht dat zij of hij leiding kan geven – inhoudelijk en organisatorisch – aan de invulling van de taken zoals hiervoor vermeld waaraan natuurlijk moeten worden toegevoegd de contacten met de  landelijke PvdA, de begeleiding van onze fracties in de waterschappen en de Provinciale Staten, waterschap en Statenverkiezingen, die over twee jaar weer plaatsvinden.

De secretaris is verantwoordelijk voor de afhandeling van veel organisatorische zaken. Het gaat om de technische voorbereiding van vergaderingen, de verslaglegging daarvan en contacten  met leden en afdelingen. Daarnaast heeft hij of zij de komende jaren als zeer belangrijke organisatorische taak de voorbereiding ( en de bewaking daarvan) van de waterschap en Statenverkiezingen waaronder het opstellen van kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s en de officiële verwerking daarvan. Daarbij wordt de secretaris natuurlijk geholpen door de andere bestuursleden zodat zij of hij ook volop betrokken kan zijn bij de meer inhoudelijke werkzaamheden.

Door de bank  genomen vergt het werk van de voorzitter en de secretaris een of twee dagdelen per week gedurende het politieke seizoen. Het AB vergadert eens in de zes weken maar daar komen natuurlijk dagdelen bij voor de uitvoering van de bestuurstaken maar dat kan per lid verschillen.

Belangstellenden kunnen zich tot 15 augustus melden bij Annelies Pilon,
Klik hier om Annelies een mailtje te sturen, natuurlijk kun je hier ook terecht kan voor meer informatie.

De verkiezing vindt plaats op zaterdag 30 september tijdens een bijeenkomst van de PvdA ZH in Rotterdam waar ook het rapport Depla over de staat van de PvdA zal worden besproken.