Door op 14 oktober 2015

Bestuurschakel – 14 oktober…

1 Mei viering, vrijwilligersklusjes en andere perikelen uit het afdelingsbestuur.

Bestuurschakel…
Door Anneke Lagendijk…

1 Mei 2016, het lijkt nog zo ver weg maar ons afdelingsbestuur denkt hier al over na. Ieder jaar wordt de 1 mei viering in een andere afdeling op Voorne Putten gehouden en in 2016 is Hellevoetsluis aan de beurt. Het valt op een zondag, dus een middag viering ligt voor de hand. We weten nu al dat we jubilarissen hebben. Het  is pas over 7 maande, maar voor een goede locatie en een leuke spreker moet je er op tijd bij zijn. Het kan dus een leuke middag worden, maar…

Vele handen 250… het bestuur kan dit niet alleen. Graag zouden we vanuit de leden een werkgroepje willen vormen om gezamenlijk iets leuks voor onze leden te organiseren. Bij de belronde van begin september hebben diverse leden aangegeven dat zij wel een klusje willen doen voor de PvdA. Bij deze roept het bestuur jullie op je aan te melden voor deze werkgroep.  Ook leden die alleen hand en spandiensten op de dag zelf kunnen aanbieden zijn van harte welkom. Je kunt denken aan ouderen ophalen, hapjes klaarmaken, de zaal aankleden en dat soort zaken.

DaanDaan Dankaart is de coördinator van de canvassessies. Na elke canvasweek werkt hij alle opmerkingen en aanbevelingen uit die we in de buurten hebben gehoord. Daarna gaat de fractie of het afdelingsbestuur hiermee aan de slag. Eigenlijk zou hij een assistent(e) moeten hebben  die hem hierbij helpt. Een leuke klus voor een student of scholier die hier op zijn of haar cv goede sier mee kan maken. Maar ook een leuke klus voor een lid dat zich wat meer wil verdiepen in de Hellevoetse gemeente politiek. We canvassen 4 tot 5 keer per jaar. Dus de tijdsinvestering is te overzien.

Jeroen Wagenaar...

Jeroen Wagenaar…

Annemieke Peusken...

Annemieke Peusken…

Het bestuur is blij dat we op de eerstvolgende ledenvergadering de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden kunnen agenderen. Nieuwe jonge mensen die met frisse ideeën komen. Annemieke Peuskens en Jeroen Wagenaar. Binnenkort zullen zij zich aan jullie voorstellen.

Op dit moment worden de aanbevelingen van de ledenbijeenkomst van 14 september uitgewerkt. We kijken waar we snel mee aan de slag kunnen en welke punten langere voorbereiding vragen.

Een ander punt waar het bestuur mee bezig is, is een eventuele fusie met de afdelingen Westvoorne en Brielle. We hebben daar al eerder informatie over gegeven. Het concept fusieplan zal ook op de eerstvolgende ledenvergadering aan jullie voorgelegd worden. Het voordeel van een fusie is dat de z.g. huishoudelijke taken van de 3 afdelingen samengevoegd kunnen worden. Dus 1 penningmeester, 1 secretaris en 1 voorzitter. Gezamenlijke jaarvergaderingen en dat soort zaken.

Roos 125x125Voor het volgen van de gemeente politiek en het ondersteunen van de fracties komen lokale werkgroepen. Deze werkgroepen zullen zich ook bezig houden met het scouten van nieuwe fractieleden, het opstellen van een verkiezingsprogramma en het voorleggen van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dus een leuke uitdaging voor leden die zich alleen met de gemeente politiek willen bezig houden en geen bestuurlijke taken ambiëren. Het is ook een leuke opstap als men interesse heeft in het raadswerk.

Kortom, genoeg te doen!