Door op 7 november 2014

Bestuurs-Schakel – 7 november…

Steeds meer overleg en samenwerking tussen de PvdA afdeling op Voorne-Putten.
Dat is een goede zaak want:
Samen Werkt Beter!!!

Bestuurs-Schakel…
Paul van de Meeberg…

In de maand september hebben we met de afdelingen op Voorne-Putten een Brein-Bruis bijeenkomst gehad.

Er zijn afdelingen die heel weinig leden hebben en daarom ook moeilijk een bestuur kunnen bemensen. Gelukkig hebben wij hier geen problemen mee, ons bestuur wordt zelfs weer uitgebreid want op de Algemene Ledenvergadering van 10 november zal Hans Steenwinkel worden benoemd als bestuurslid, hiermee halen we een strijdvaardig mens binnen waar we heel blij mee zijn!

Op de Brein-Bruis was de vraag: ‘Kunnen we met zijn allen op dit eiland niet één afdeling maken’. Deze discussie is al meerdere keren gevoerd maar steeds kwamen we niet verder dan de huidige invulling van de eigen clubcultuur.

Als we de Sociaal Democratie op Voorne–Putten in stand willen houden, zullen we daar met zijn allen de schouders onder moeten zetten waarbij we er natuurlijk wel voor moeten waken dat de eigen identiteit niet verloren gaat.

Samen werkt beeter 200 pixelsIn de regio bijeenkomsten, die er al jaren periodiek zijn, proberen we waar dit kan op punten die ons allemaal raken, een gezamenlijk standpunt in te nemen.

De 1 mei viering doen we al een paar jaar gezamenlijk en het voornemen is nu om een gemeenschappelijke jaarvergadering te houden. Deze zal worden gehouden in Geervliet. Uiteraard krijgt u daar tijdig bericht over.

De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt vanaf nu ook gezamenlijk gehouden. In 2015 gaan we naar Vierpolders om het nieuwe jaar in te luiden.

In de netwerkbijeenkomst van juni hebben we de handen ineen geslagen om een gezamenlijk Plan van de Arbeid te maken. Dit is gelukt en we hebben dit plan (ook gezamenlijk) aangeboden aan Agnes Jongerius. Hierbij kwam ook de suggestie om met dit plan bij alle gemeenteraden iets te doen. We houden jullie op de hoogte!

Nu de gemeeneraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Nissewaard voor de deur staat assisteren wij hen met flyeren en canvassen in de kern Oudenhoorn. Er is nog steeds discussie of Oudenhoorn mogelijk bij Hellevoetsluis ingelijfd kan worden, hierover zal de nieuwe gemeenteraad van Nissewaard zich uit moeten spreken.

Het is duidelijk dat er voortdurend wordt geschakeld tussen de eigen afdeling en de regio. Natuurlijk moeten we zorgen dat we zonder ‘kraken’ in de andere versnelling komen maar gezien de sfeer en de inspanningen tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten kunnen we hier wel vertrouwen in hebben.

En nu op naar de Algemene Ledenvergadering van 10 november! U komt toch ook?
Smiley met knipoog 125 pixels
Ik ga nu even verder met een surprise maken voor het Sinterklaas feest,
eens kijken wie ik nu de zwarte Piet toe ga spelen.