Begeleiding kwetsbare jongeren naar werk onder druk

Door Daan Dankaart op 20 juli 2018

Deze regering Rutte III zegt ‘op = op’ met betrekking tot de subsidies voor begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk. De fractie van de PvdA Hellevoetsluis stelt daar vragen over aan het college.
Europarlementariër Agnes Jongerius , Tweede Kamerlid Gijs Van Dijk en Jacqueline Kalk van ons CLB stellen:

‘Geen netwerk waar je op terug kan vallen voor een baan; onzeker zijn over hoe jij mensen kan benaderen voor werk; in spanning of je direct werk kan vinden waarmee je de lopende rekeningen kan betalen. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hier bijna dagelijks mee. Jobcoaches helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met de begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol, maar als het aan Rutte III ligt verandert dit!

Staatssecretaris Tamara van Ark hanteert namelijk het principe van op = op. Helaas is er op korte termijn geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese begrotingsonderhandelingen mede door de Nederlandse regering muurvast zitten. De consequenties zijn niet mals: de komende drie jaar is er geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning.

De PvdA wil dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Op = op is volgens ons nooit acceptabel!’

De fractie van de PvdA is het daar roerend mee eens. De begeleiding van deze jongeren vindt in de regio plaats, meestal via het praktijkonderwijs (voornamelijk in Brielle en Nissewaard) en via het Voortgezet Speciaal Onderwijs (Onder meer in Hellevoetsluis). Daarom heeft de PvdA fractie Hellevoetsluis schriftelijke vragen gesteld aan het college. Klik hier om deze vragen in te zien.

Wij zullen u te zijner tijd op de hoogte houden van het antwoord van ons college.

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart