Door op 22 april 2016

Basisschool de Wateringe blijft!!!

Een half jaar geleden zag het er naar uit dat de dagen van basisschool “De Wateringe” geteld waren. Daarom hebben wij, samen met ouders en buurtbewoners het actiecomité “Wateringe moet blijven!” in het leven geroepen.


Actiecomité “Wateringe moet blijven!” verheugd…

Samen Sterker 200Nog maar een half jaar geleden zag het er naar uit dat de dagen van basisschool “De Wateringe” geteld waren: school- en gemeentebestuur waren gezamenlijk van mening dat er geen grond was om deze school in deze buurt te behouden. Nadat wij ouders en buurtbewoners uitnodigden om op 25 november de koppen bij elkaar te steken, werd het actiecomité “Wateringe moet blijven!” in het leven geroepen. Volgens sommigen tegen beter weten in, want voortbestaan van de school in deze wijk zou toch niet plaatsvinden.

Acties volgden, eind januari begonnen de besturen te bewegen en begin april lag er een nieuw plan waarin een opening werd geboden om naast het Integrale KindCentrum (IKC) aan de Sportlaan, ook een neven-IKC aan de Bremstraat te behouden.

Er zijn heel veel flyers uitgedeeld, handtekeningen verzameld en acties gevoerd!

Er zijn heel veel flyers uitgedeeld, handtekeningen verzameld en acties gevoerd!

Donderdag werd door een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat er kredieten ter beschikking worden gesteld om onder meer De Wateringe aan de Bremstraat en CBS de Bron aan de Christinaplaats nog enkele jaren in stand te houden.

Tijdens de beraadslagingen waren PvdA, IBH en CDA principieel voor het behoud van de Wateringe. Toen het op stemmen aankwam zette ook GroenLinks zich over haar schroom heen en stemde voor, evenals tot ieders verbazing ook de VVD. Uiteindelijk bleef dus uitsluitend D66 standvastig tegen het behoud van de laatste basisschool in Hellevoetsluis Noord-West. Deze standvastigheid zal de kinderen uit Noord-West dan ook niet hinderen.

Het belangrijkste is dat daarbij gesteld werd dat de Wateringe op haar huidige locatie kan blijven voortbestaan zolang er honderd leerlingen school gaan, en zij de nodige kwaliteit kan bieden. Met een huidige bezetting van 137 kinderen en een stijgend trend, de motivatie van de ouders en de inzet van de leerkrachten, lijkt aan al deze voorwaarden te worden voldaan. Maar ook voor de Bron is het natuurlijk geweldig dat er eindelijk geld komt om hun huisvesting op een aanvaardbaar peil te brengen.

Het actiecomité is zeer verheugd met deze besluiten. Zij wil dan ook van harte haar dank uitdrukken aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt: niet in het minst de bijna vijftienhonderd ouders en buurtbewoners die hun handtekening zetten en de acties ondersteunden, en de lokale middenstanders die hun steun in woord, daad of budget toonden.

Maar zeker ook onze eigen fractie voor haar daadwerkelijke steun, het IBH voor haar standvastigheid en uiteindelijk ook het CDA voor haar opbouwende steun. Als laatste, maar niet minder belangrijk, het gemeentebestuur en de onderwijspartners die de signalen van de bewoners onderkenden en zich niet te goed voelden hun oorspronkelijke beleid los te laten en opbouwend bij te sturen.

Namens het actiecomité heel veel dank allemaal!
Daan Dankaart

Binnenkort zal het actiecomité zich beraden over haar eigen rol in de voortgang van deze ontwikkelingen. Vinger aan de pols houden? Of activeren van ouders en de buurt om de Wateringe niet alleen te behouden, maar blijvend de beste basisschool van Hellevoetsluis te laten zijn? Kortom, alles wat nodig is om de kinderen uit Noord-West het beste onderwijs te bieden op een mooi en duurzaam IKC.