Door op 8 juli 2014

Art. 37 vragen over daklozenbeleid

Op 1 juli signaleerde ons steunfractielid Agnes Oosterboer in haar blog een dakloze dame die binnen de gemeente Hellevoetsluis in een tentje moet verblijven. Onze fractie heeft daar nu schriftelijke vragen over gesteld.

Omdat we dergelijke berichten al eerder hadden opgepikt, en het er daarmee op lijkt dat het niet om incidentele maar structurele voorvallen gaat, heeft onze fractie onlangs besloten hier schriftelijke vragen over te stellen aan het college aan het college

Klik hier om de vragen te lezen

Daklozen problematiek is vaak moeilijk op te lossen, en daarom hebben de gemeenten op Voorne-Putten op dat gebied de handen ineen geslagen, en wordt de opvang van daklozen gemeenschappelijk geregeld door centrumgemeente Spijkenisse. Tot daar is er niets mis mee. Maar dit mag er niet toe leiden dat het Hellevoetse gemeentebestuur dan achterover gaat leunen als toch blijkt dat het niet helemaal goed gaat; en daar zou hier wel eens spraken van kunnen zijn.

Onze vragen zijn er dan ook op gericht om een goed beeld te krijgen van de Hellevoetse daklozengemeenschap, in welke omstandigheden zij leven, in hoeverre zij door centrumgemeente Spijkenisse voldoende geholpen worden, en wat het Hellevoetse gemeentebestuur doet om deze mensen de (woon)zorg te bieden die zij nodig hebben.

Wij zullen u ter zijner tijd informeren over het antwoord van het college.