Door Hennie Wiersma op 22 april 2016

Arbeidsparticipatie…

Een klein, maar waardevol stapje op weg naar een betere en eerlijkere verdeling van werk voor hen die het niet vanzelf komt aanwaaien…

PvdA pleit voor pilot Arbeidsparticipatie bij project damwand Struytse Hoeck

Onze fractie diende in de Hellevoetse raadsvergadering van donderdag een motie in het college van Burgemeester & Wethouders te verzoeken de vervanging van de damwand bij de vijverpartij Struytse Hoeck aan te grijpen voor een arbeidsparticipatiepilot.

Roos JS 250 pixelsNaar aanleiding van het Plan van de Arbeid dat wij in 2014 aanboden heeft het college bij herhaling toegezegd met een eigen notitie te komen op het gebied van Werkgelegenheid en Arbeidsparticipatie. Ook gaf het college aan in het eerste kwartaal van 2016 met een notitie te komen over jeugdwerkloosheid. Tot dusverre heeft het college geen van deze toezeggingen ingelost.

In de raadscommissie WWR van 13 april werd door insprekers een suggestie en een dringend verzoek gedaan om jonge en oudere uitkeringsgerechtigden te betrekken bij de uitvoering van dergelijke grote projecten; een prima gelegenheid om het vakmanschap op een jongere generatie over te dragen. De vervanging van de damwand zou een mooie gelegenheid zijn om concrete maatregelen in dit kader te initiëren.

Daarom vroegen wij in onze motie aan het college om bij de aanbesteding van het vervangen van de damwand een arbeidsparticipatiepilot mee te nemen. Tijdens de raadsvergadering, in de nacht van donderdag op vrijdag, bleek er brede ondersteuning voor deze motie te zijn, en ook het college schaarde zich hierachter: zij zal zich inzetten om de arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden in dit project een plaats te geven. Wij waren gelukkig met deze toezegging van de wethouder, en trokken onze motie daarop dan ook terug.

Een klein, maar waardevol stapje op weg naar een betere en eerlijkere verdeling van werk voor hen die het niet vanzelf komt aanwaaien.