Door op 21 oktober 2013

Algemene Ledenvergadering…

Algemene Ledenvergadering PvdA Hellevoetsluis, gemeenteraadsverkiezingen 2014…

Op maandag 28 oktober houdt de PvdA Hellevoetsluis haar Algemene Ledenvergadering voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraad vanaf 2014.

Zoals alle ledenvergaderingen van de PvdA Hellevoetsluis, is ook deze vergadering openbaar. Iedereen is dan ook van harte welkom om 20:00 uur (zaal open: 19:45) in het KDO-foyer aan de Plataanlaan.

Na enkele huishoudelijke zaken, staan op de agenda als punt 5 het Concept verkiezingsprogramma 2014-2018 en als punt 6 de Concept kandidatenlijst. Met name deze twee agendapunten zijn voor alle inwoners van Hellevoetsluis van belang.

Alhoewel iedereen uitgenodigd wordt om over deze punten mee te praten en van gedachten te wisselen, is het uiteindelijke besluitvormend stemmen voorbehouden aan de leden van de PvdA Hellevoetsluis.

Klik hier voor de agenda…