Door Regina Roggeveen op 28 juni 2017

Algemene Beschouwingen…

Westvoorne – ‘Sociale gemeenschap in een groene omgeving’.

De begroting 2017 gaf aan dat de financiële positie van Westvoorne in zwaar weer kwam en dat  een fundamentele herbezinning om Westvoorne financieel gezond te houden op z’n plaats was.

Het College heeft hierop actief ingespeeld door een aantal substantiële wijzigingen voor te stellen. De PvdA ziet dat hierdoor verbeteringen ontstaan. Zo wordt er realistisch begroot en de diverse reserves worden gebundeld tot een algemene reserve. Dit verhoogt het weerstandvermogen van onze gemeente en maakt inzichtelijk welke exploitatieruimte er over blijft. Het treffen van voorzieningen en instellen van bestemmingsreserves geeft duidelijkheid in lang lopende verplichtingen, terwijl het inplannen van de afschrijving van openbare gebouwen en accommodaties zekerheid biedt voor vervanging van deze kapitaalgoederen. De uiteindelijke exploitatieruimte voor het komend jaar is na ontvangst van de meicirculaire om en nabij de 2,5 ton. De PvdA denkt dat rekening gehouden moet worden met mogelijke tegenvallers binnen het sociaal domein en uitgaven voor het concreet maken van opdrachten betreffende duurzaamheid.

Klik hier om de hele Algemene Beschouwingen te lezen.