Algemene beschouwingen Westvoorne

Door Regina Roggeveen op 11 november 2018

In haar rapport Interbestuurlijk Toezicht over het jaar 2017 gaf de Provincie aan dat de financiën in Westvoorne nog oranje kleurden omdat de gemeente wel een structureel en sluitende begroting had, maar de meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht was. Inmiddels is dit knelpunt verholpen en ligt er nu een sluitende meerjarenbegroting voor ons.

Het weerstandsvermogen is goed en we beschikken over een uitstekende vermogenspositie om financiële risico’s af te dekken. Doordat wij gekozen hebben voor een grote Algemene Reserve en de invloed van de vlaktaks Jeugdzorg is de exploitatieruimte echter laag. Om deze te verbeteren zouden wij er voor kunnen kiezen bestaand beleid bij te stellen of met mate nieuw beleid op te stellen. In dit licht bekijkt de PvdA deze begroting.

Klik hier als u de volledige tekst van de Algemene Beschouwingen wilt lezen…