Door op 7 september 2017

Agnes Wolbert directeur NVVE…

Begin januari organiseerde de PvdA Voorne een boeiende themabijeenkomst over Levenseinde-vraagstukken. Ons toenmalige kamerlid Agnes Wolbert was daarbij, en gaf ons een overzicht van de standpunten van de PvdA in dit kader

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vonden plaats; ruim voor die verkiezingen had Agnes al aangegeven dat ze tien jaar Kamerlidmaatschap welletjes vond, en zij had zich dan ook niet meer kandidaat gesteld. Op 1 juni werd zij directeur van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Het is leuk om te constateren dat onze themabijeenkomst in januari hierbij een rol speelde: in een artikel in de Relevant, het periodiek van de NVVE,  van september 2017, stelt zij zich aan haar leden voor en zegt zij: ‘tegen het einde van mijn Kamerlidmaatschap vroeg Daan Dankaart, partijgenoot en vrijwilliger bij de NVVE, of ik samen met hem een voorlichtingsbijeenkomst over het onderwerp levenseinde wilde verzorgen, hij de praktische aspecten, ik het beleid van de PvdA en mijn persoonlijke opvattingen. Dat verliep erg goed. Die avond merkte hij terloops op dat de NVVE een nieuwe directeur zocht. De volgende dag heb ik de vacature opgezocht en raakte zó enthousiast dat ik meteen een sollicitatiebrief heb verstuurd.’

Mocht u het hele artikel willen lezen, of misschien zelfs de hele Relevant van deze maand, Klik dan hier.

Overigens is dit een uitgelezen gelegenheid om u attent te maken op het levensbelang van wilsverklaringen. Al enkele jaren vraagt de NVVE op één dag van het jaar, in september, extra aandacht hiervoor.

Bijna 9 van de 10 van de mensen in Nederland heeft nog nooit met zijn (huis)arts gesproken over wensen aan het einde van het leven. Veel mensen vinden het lastig om over het eigen levenseinde te praten. Toch heeft bijna iedereen wel duidelijke ideeën over hoe het levenseinde moet verlopen, bijvoorbeeld over het al dan niet beginnen van behandelingen of een verzoek om euthanasie. Deze wensen zijn belangrijk. Het is goed als u ze opschrijft in een wilsverklaring, zoals een wettelijk behandelverbod of een euthanasieverzoek. Daarnaast is het van belang om uw wensen te bespreken met de arts en uw naasten, zodat zij weten hoe u erover denkt.

Op 16 september, de Dag van de Wilsverklaring, kan iedereen op eenentwintig locaties in het land bij de NVVE terecht voor een gesprek over wilsverklaringen.
In onze regio is dat in de Gerard Goosenflat (Humanitashuis)
aan de Thomas Mannplaats 150
3069 NE Rotterdam.
Van 12:00 uur tot 17:00 uur ben ik, samen met andere deskundige consulenten van de NVVE aanwezig voor een persoonlijk gesprek op afspraak. Zonder afspraak langskomen voor algemeen advies is doorlopend mogelijk.

De NVVE wil met de Dag van de Wilsverklaring bereiken dat zo veel mogelijk mensen hun wensen over het levenseinde bespreken en vastleggen. Op 16 september zijn de verklaringen van de NVVE dan ook gratis beschikbaar.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek op 16 september
via
www.nvve.nl/dagvan
of telefonisch via 020-5304952
Langskomen voor algemene informatie is doorlopend mogelijk.